Bijeenkomst tegen de Blankenburgtunnel: Vlaardingen in de tang! 31 oktober 2015
De voorzitter van GroenLinks Vlaardingen, Maurice van Beers, startte de bijeenkomst

Verslag bijeenkomst tegen de Blankenburgtunnel: Vlaardingen in de tang!

Afgelopen zaterdag 31 oktober hield GroenLinks Vlaardingen wederom een actiebijeenkomst tegen de Blankenburgtunnel. Dit keer in de net geopende Cultuurwerkplaats en onder de titel “Vlaardingen in de tang”. Op de agenda stonden o.a.: Stuur op die zienswijze en kom naar de raadsvergadering op 10 november!

De sfeer was broeierig, er hing een actiesfeer in de lucht. Er borrelde wat…. Er was meer discussie dan tijdens de Indian Summer bijeenkomst op 5 september. De Indian Summer was een soort balans opmaken, nu is het echt tijd voor actie! Er kan en moet wat gebeuren. Er is hier iets te winnen, zo voelde het. Als we nu de juiste dingen doen, dan kunnen we een verschil maken. De minister is nog niet van ons af!

Aanwezig waren een aantal raadsleden (van GroenLinks, VVD, ONS Vlaardingen en D’66), GroenLinks Schiedam, GroenLinks leden van Provinciale Staten, vertegenwoordigers van de Midden-Delfland Vereniging, de Vereniging Zuidbuurt, Maassluisers en de Fietsersbond.

Indienen zienswijze Ontwerp TracéBesluit
Eerste aandachtspunt van de middag was de zienswijze die tot 12 november ingediend kan worden tegen het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) Via de site van Natuurmonumenten zijn er momenteel al ruim 1300 van ingediend. Al genoeg dus om aan te tonen dat het onderwerp nog veel mensen bezig houdt en zorgen baart! We hebben met elkaar doorgenomen waar je op kan letten als je een zienswijze indient: welke argumenten noem je en welke niet? Welk kruit verschiet je nog niet zodat je het later nog in kan zetten als je bezwaar gaat maken?

Vervolgens het bezwaar indienen: vanaf het moment van ondertekening van het Tracébesluit kan binnen een periode van zes weken bezwaar ingediend worden. Dit kan echter alleen als je een zienswijze ingediend hebt! Mede daarom is het indienen van een zienswijze zo belangrijk! Daarnaast is het een vereiste dat je direct belanghebbende bent. Direct belanghebbende kan je zijn als individu, maar ook als stichting of vereniging. Individuen zijn direct belanghebbend als ze direct omwonende zijn, stichtingen of verenigingen zijn direct belanghebbend als ze een doelstelling hebben die direct een relatie heeft met het gebied dat aangetast wordt door de aanleg van de tunnel. Voorbeelden zijn: de Midden Delfland Vereniging, Zuidbuurtvereniging, Zuid-Hollandse Milieufederatie, Natuurmonumenten.

GroenLinks doet een oproep aan alle mogelijk belanghebbenden om zich te melden om samen een strategie uit te stippelen. Zowel GroenLinks als Natuurmonumenten hebben contact met juristen die die ondersteuning kunnen bieden. Tijdens de bijeenkomst is een lijst rondgegaan waarop geïnteresseerden hun naam en contactgegevens konden opschrijven, zodat met hen contact opgenomen kan worden om hier verder over door te denken. Het is ingewikkelde materie en de tijd ontbrak om daar nu, ter plekke, knopen over door te hakken.

En er is nog tijd. De verwachting is dat de minister begin 2016 het Tracébesluit ondertekent. Dit najaar kunnen we samen de strategie gaan bepalen!

Actie tijdens raadsvergadering 10 november a.s.
De middag werd afgesloten met de oproep voor een massaal protest voor en tijdens de raadsvergadering op dinsdag 10 november, om 20 uur in het stadhuis. We verzamelen om 19 uur op de Markt voor het Stadhuis, om dan vervolgens met zoveel mogelijk mensen op de tribune plaats te nemen én om in te spreken. Iedereen die wil heeft 5 minuten spreektijd, voorafgaand aan de vergadering. Men dient zich dan wel 8 uur vóór aanvang te melden bij de griffier, via griffie@vlaardingen.nl.

Mijn#parismoment fotowedstrijd
Onze fotowedstrijd ‘mijn#parismoment’ loopt nog steeds. U kunt tot 7 november uw foto uploaden van de Rietputten of de Aalkeetpolder. De mooiste foto’s worden 10 november aangeboden op het stadhuis.
Lees meer hierover in ons eerdere nieuwsbericht.

_______________________________________________________________________________________

Lees ook het bericht dat GroenLinks Schiedam over deze bijeenkomst op haar site zette.