Liesbeth van Tongeren: Blankenburgtunnel is doodlopende weg

Onder de kop "Die tunnel kost meer dan hij oplevert" verscheen gisteren, 7 november 2015, een artikel in het NRC van de hand van Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren, Statenlid voor GroenLinks Zuid-Holland Berend Potjer en voorzitter van GroenLinks Vlaardingen Maurice van Beers. Op joop.nl een uitgebreidere versie. Beiden hieronder te lezen.

Bron: NRC - 7 nov. 2015

Die tunnel kost meer dan hij oplevert

 
Met de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen blijft het kabinet achter in de vorige eeuw. De eeuw van stijgend autogebruik en betrouwbare autofabrikanten. Sinds 2005 is er echter een trend van dalend autogebruik.

Dit kabinet zou deze trend moeten stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat de Blankenburgtunnel alleen zinvol is bij extreme groei van de economie en autoverkeer. Duidelijk is dat die groei niet komt. De Blankenburgtunnel veroorzaakt meer problemen dan hij oplost. De weg vernietigt kwetsbare natuur, gezonde lucht en waardevolle rust.

Logisch dat het verzet tegen de tunnel groot is. In een paar dagen zijn ruim duizend bezwaren ingediend. Mensen willen geen snelweg in hun laatste stukje groen, maar het eeuwenoude landschap behouden, net als de zeldzame weidevogels en prachtige natuur zoals de rietputten. Zij willen met hun kind kunnen wandelen, of kikkervisjes kunnen vangen.

Als het kabinet de werkelijkheid negeert en een parlementaire enquête riskeert, verzoeken wij het kabinet om de omwonenden, de natuur, het landschap, de recreatie en de leefbaarheid te sparen en de tunnel te verlengen.

Het kabinet moet niet negeren, maar regeren. Vooruitzien en inspelen op trends. Niet spenderen, maar investeren. Niet spenderen aan onnodig asfalt, maar investeren in wandel- en fietspaden, elektrische auto’s en openbaar vervoer. In innovatie, natuur en goede zorg.

Tweede Kamerlid GroenLinks
Berend Potjer Statenlid GroenLinks Zuid-Holland
Maurice van Beers Voorzitter GroenLinks Vlaardingen

____________________________________________________________________________________________________________

Bron: joop.nl - 8 nov. 2015

Blankenburgtunnel is doodlopende weg

 
Liesbeth van Tongeren:

'Doorgaan met het aanzetten van de asfaltwalsen kost belastingbetalers veel geld, natuur en kost Nederlanders letterlijk maanden van hun leven'

Ervaringen uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst, maar wel lessen en inzichten. Lessen en inzichten die dit kabinet negeert bij haar ambitie om steeds maar meer asfalt aan te leggen en zo bewoners de A13/A16 bij Rotterdam en de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen door de strot te duwen.
 
Het kabinet lijkt achtergebleven in de vorige eeuw. De eeuw waarin het autogebruik steeg en ons beloofd werd dat nieuwe auto's steeds schoner zouden worden en we nog nooit van sjoemeldiesels gehoord hadden. De eeuw van Nederland transportland, waarn Nederlandse vrachtwagenchauffeurs over heel Europa uitwaaierden. De eeuw waarin niemand een smartphone had, internetshoppen slecht Engels was en werken in de cloud meer met gevoel dan ICT te maken had.

Ongemak
Nederland transportland is niet meer van deze tijd. Hoe hard het kabinet het ook probeert, er komen geen transportbedrijven meer bij op de Tweede Maasvlakte. Ook het autogebruik zelf daalt. Al sinds in 2005, ruim voor de crisis, daalt het aantal autokilometers. Jongeren laten de auto steeds vaker links liggen. Zij ontlenen er geen eigenwaarde aan, maar slechts ongemak. Je kan niet facebooken, twitteren, whatsappen tijdens het rijden, moeilijk parkeren en geen alcohol drinken. Dan zijn fiets en OV niet alleen schoner, maar ook handiger.

Dit kabinet zou deze trend moeten omarmen en stimuleren. Doorgaan met het aanzetten van de asfaltwalsen kost belastingbetalers veel geld, vuile lucht en natuur en kost Nederlanders letterlijk maanden van hun leven. Enkele jaren geleden bleek uit onderzoek van CE Delft dat de Blankenburgtunnel alleen maar zinvol is bij extreme groei van de economie. Alleen dan zou een verkeersknelpunt ontstaan waar de Blankenburgtunnel een oplossing voor zou zijn. Inmiddels is duidelijk dat die hoge economische groei er niet is en ook niet gaat komen.

Hollandse landschap
De Blankenburgtunnel lost dus geen probleem op, maar veroorzaakt wel problemen: de tunnel vernietigt kwetsbare natuur, gezonde lucht en waardevolle rust. Het is dan ook logisch dat het lokale verzet tegen de tunnel groot is. In een paar dagen zijn ruim duizend bezwaren ingediend en de teller loopt nog. Mensen willen geen zesbaans-superhighway in hun laatste stukje groen. Ze geloven de geruststellende berekeningen niet die zeggen dat de lucht aan alle eisen gaat voldoen. Mensen willen het eeuwenoude Hollandse landschap behouden, zeldzame weidevogels en kwetsbare beschermde natuur als de rietputten. Zij willen met hun kind kunnen wandelen, of kikkervisjes vangen.

Toen de minister zag dat het autoverkeer en de economie nauwelijks groeiden en het verzet wel snel groeide besloot zij niet tot een pas op de plaats om alles nog eens rustig na te rekenen op basis van realistische aannames, nee, zij probeerde het verzet de kop in te drukken door het besluit snel door te zetten. Duizenden inwoners vragen het kabinet, als ze dan krampachtig vasthoudt aan de Blankenburgtunnel, om die dan onder de grond aan te leggen, zoals de Provincie vanaf 2005 al eist. Zo kunnen omwonenden, natuur, landschap, recreatie en leefbaarheid zoveel mogelijk gespaard worden.

De overheid moet leren van de ervaringen met kantoren en winkels, waar ze de trend negeerde en we nu kampen met grote leegstand. Het kabinet moet vooruitzien en de trends op tijd signaleren. Om te investeren in de toekomst, in wandel en fietspaden, elektrisch vervoer en betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer. Anders hebben we straks onze natuur opgeofferd voor een peperdure snelweg die leeg blijft.

Liesbeth van Tongeren is Tweede Kamerlid GroenLinks,
Berend Potjer is Statenlid GroenLinks Zuid-Holland en
Maurice van Beers is voorzitter van GroenLinks Vlaardingen.