GroenLinks stelt vragen over vreugdevuur oudejaarsnacht

In het bewonersplatform Indische Buurt is door de gebiedsmanager aangegeven dat er dit jaar weer een groot “vreugdevuur” komt op het voormalige voetbalveld van CION aan de Marathonweg. GroenLinks heeft vorig jaar eveneens vragen gesteld n.a.v. de gebeurtenissen op 1 januari. Het college meldde dat, zolang er nog geen bouwactiviteiten zijn, er jaarlijks een open vuur wordt toegestaan. GroenLinks stelt nu vragen of de gemeente wil toezien op alleen verbranding van kerstbomen en of er mogelijk in aanloop naar de toekomst er ook een soort muziekfestival kan plaatsvinden, waarbij uiteraard de muziek de boventoon voert en het “vreugdevuur” bijzaak wordt. De jaarlijkse fijnstof uitstoot kan dan mogelijk beperkt worden.

________________________________________________________________

Vlaardingen, 16 november 2015
 

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Vlaardingen

Betreft: ”vreugde”vuren (vragen art 36 RvO)

 

Geacht college,

In het leefbaarheidsplatform Indische Buurt is de mededeling gedaan dat er wederom een kerstboomverbranding op het voormalige voetbalveld van CION zal plaatsvinden.

U kent ons standpunt, GroenLinks is als milieupartij tegen deze vreugdevuren. De massale uitstoot van fijnstof bereikt jaarlijks op 1 januari 00.00 uur een triest hoogtepunt. Terwijl Nederland al niet zo voorop loopt op het milieugebied is, geldt dit voor Vlaardingen helemaal, dit tot groot verdriet van veel inwoners van Vlaardingen.

Wij kennen uw standpunt, de vreugdevuren worden verboden zodra er bouwactiviteiten op dit terrein gaan plaatsvinden.

Wij hebben de volgende vragen ingevolge art 36 RvO:

 1. Klopt de verstrekte informatie in het leefbaarheidsplatform?
 2. Worden er dit jaar alleen maar kerstbomen verbrand en geen pallets en
  autobanden?
 3. Kunt u ons na afloop een opgave verstrekken van de totale ambtelijke
  kosten inclusief betrokkenheid brandweer en politie?
 4. Kunt u ons de uitstootgegevens gedurende de periode 00.00 uur tot 01.00 uur melden welke DCMR tot haar beschikking heeft?
 5. Heeft u nog gezondheidsadviezen voor mensen met luchtweg aandoeningen?
  Alternatief
  In verschillende steden in Nederland worden er muziekconcerten gegeven, dit mogelijk in combinatie met een veel kleiner of zelfs geheel geen vreugdevuur.
 6. Overweegt u om dit als experiment te proberen, we zullen immers toch
  gaat stoppen met deze vreugdevuren?
 7. Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom
Lianne van Kalken