VNG ook voor wietteelt uit het illegale circuit

De teelt van cannabis moet volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uit het illegale circuit. Dat blijkt uit een rapport uitgebracht op maandag 30 november jl. GroenLinks Vlaardingen is blij met het rapport.

Het rapport, opgesteld door een samengestelde VNG-werkgroep van zeven burgemeesters en één wethouder is na acht maanden van analyse en discussie, de meest serieuze poging tot nu toe van de gemeenten om een eind te maken aan het veel bekritiseerde en 'failliete' gedoogbeleid.
Al tientallen jaren mag hennep via coffeeshops wel worden verkocht en gebruikt, maar is de teelt verboden. Volgens de VNG moet de wietteelt worden gereguleerd op een wijze die de overheid verzekert van greep op verkoop, gebruik én productie. De VNG bepleit invoering van een systeem van gemeentelijke vergunningen voor de hele cannabisketen.

Huidig beleid zorgt voor lokale problemen
GroenLinks Vlaardingen heeft kennis genomen van het rapport. Hieruit blijkt wederom dat het gebruik van cannabis niet meer weg te denken is en het huidige beleid dat nu in Nederland gevoerd wordt, ervoor zorgt dat er een onhoudbare toestand is ontstaan. Ook de VNG erkent in het rapport dat de lokale bestuurders grote maatschappelijke problemen ondervinden door het huidige beleid. 'Door het gedogen biedt de overheid criminelen volop de ruimte om hun producten af te zetten. De cannabisindustrie is sterk verweven met georganiseerde criminaliteit die ook actief is in xtc en mensenhandel. We zien criminelen die trachten invloed te verwerven op het lokaal bestuur. We maken ons grote zorgen om de impact.' Wat tot nu toe wordt ondernomen aan tegenmacht rangschikt de werkgroep onder 'pappen en nathouden'.

Regelscenario met gemeentelijke vergunningen
De werkgroep verwerpt zowel de optie ‘softdrugs vrijgeven’ als de optie van ‘compleet verbieden’. Ze kiezen voor 'een regelscenario' met gemeentelijke vergunningen.
De werkgroep denkt aan 'kleinschalige en op de markt gerichte voorzieningen. De verkooppunten moeten weer echt instrumenten worden voor het gezondheidsbeleid, in plaats van de grote en op commercie gerichte organisaties die veel coffeeshops nu zijn. Personeel moet zijn opgeleid om goede voorlichting te kunnen geven en probleemgebruik te herkennen, er moeten goede voorzieningen zijn voor leeftijdscontrole, overlast moet effectief bestreden worden. Banden met de georganiseerde criminaliteit zijn uit den boze en niet meer nodig.' Daarvoor stelt de werkgroep een vergunningensysteem voor: een ondernemer meldt zich bij de gemeente en krijgt onder strenge voorwaarden en na te zijn gescreend op goed gedrag de gelegenheid om te telen en te verkopen. Die vergunningen zullen 'schaars' zijn. Als de nieuwe praktijk is uitgekristalliseerd, moet Den Haag een cannabiswet opstellen die 'een landelijk en eenduidig beleid' regelt.

Joint Regulation
Naar aanleiding van de al jaren slepende discussie over het softdrugsbeleid in Nederland, kreeg de werkgroep van het VNG-bestuur de opdracht een rapport op te stellen. Meer dan vijftig gemeenten ondertekenden vorig jaar het manifest Joint Regulation. Hierin werd gepleit voor legalisering van de teelt van softdrugs. Ook Vlaardingen heeft zich naar aanleiding van de aangenomen motie van GroenLinks Vlaardingen aangesloten bij het manifest.

Zoeken naar oplossingen
De werkgroep benadrukt bovendien dat er pragmatisch gezocht moet worden naar oplossingen. 'Het mag niet zo zijn dat bestuurslagen met elkaar in discussie zijn, terwijl de georganiseerde criminaliteit er garen bij spint en de volksgezondheid onvoldoende wordt beschermd.’ Interessant is dat de gemeentebestuurders met dit rapport scherp tegenover Den Haag te staan. De aangenomen CDA-motie van de Tweede Kamer waarin het kabinet werd opgedragen gemeenten 'geen enkele ruimte' toe te staan voor gereguleerde wietteelt, sluit namelijk totaal niet aan bij de visie van het rapport. GroenLinks is daarom blij met het rapport, en zal waar kan ook in Vlaardingen een bijdrage leveren voor een mogelijke toekomstige cannabiswet.

Klik hier voor het volledige rapport.