Vlaardingen heeft nu ook zijn ‘eigen Vlaardingen wet’...

De gemeenteraad van Vlaardingen heeft in haar laatste raadsvergadering de WBMGP (Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijk Probleemgebied) aangenomen. Op voorstel van wethouder Hans Versluis (PvdA) en zijn collega’s heeft de raad artikel 9 van deze wet bediscussieerd en met een overgrote meerderheid aangenomen, alleen GroenLinks en de SP stemden tegen. GroenLinks “ziet in dit raadsvoorstel geen meerwaarde. Dit college is machteloos en stelt een maatregel voor die het probleem niet oplost.” En zei Kees Borsboom: “U sluit mensen uit, schandalig! Burgers van Vlaardingen, ze zouden u allen even lief moeten zijn.”

Deze wet regelt in artikel 9 de toewijzing van huurwoningen, waarbij gekeken mag worden naar gezinssamenstelling, opleiding en inkomen. In bepaalde wooncomplexen in de Westwijk is een, volgens het college, ongewenste populatie van bewoners ontstaan waardoor de leefbaarheid onder druk staat. De SP probeerde nog met een motie de afgewezen toekomstige huurders binnen een maand een andere woning toe te wijzen. Deze motie werd door o.a. VV2000/Leefbaar Vlaardingen met een voorbeeld volledig met de grond gelijk gemaakt. Geen kans van slagen dus.

Opvallend was wel dat de PvdA zich fervent voorstander van deze wet toonde en samen met D’66 en natuurlijk de SP het voorstel omarmde, de PvdA hoopte dat door het aannemen van deze motie de SP ook voor het voorstel van het college zou stemmen. Echter toen de motie van de SP werd afgestemd stemde uiteindelijk ook de SP tegen het voorstel van hun eigen college.

Na afloop kon worden geconcludeerd dat dit ‘schaakspel’ van de PvdA wel erg doorzichtig was geworden en kon het college het verzoek tot toepassing van artikel 9 bij de minister gaan indienen.

Een, in de ogen van dit college, zo belangrijk hulpmiddel tegen de strijd tegen de onleefbaarheid in bepaalde wooncomplexen in de Westwijk werd niet door de eigen coalitiepartij SP gesteund.

Het college kan ‘trots’ zijn op haar eigen Vlaardingen wet.

Hieronder de door fractievoorzitter Kees Borsboom uitgesproken tekst.

________________________________________________________________

 

Voorzitter,

Je zal maar in de Westwijk in een van de genoemde complexen wonen. De samenstelling van het gezin, de leeftijd, de opleiding en het inkomen is dusdanig dat je past in het profiel van de gemeente en van Waterweg Wonen.

Je hebt mogelijk wat minder talenten meegekregen, geen of weinig opleiding genoten en daardoor met een bepaalde regelmaat werkeloos.

Je hebt het dan niet getroffen in het leven.

Je woont wel in deze verouderde complexen met een beperkt woongenot en een stevige huur. Je hebt het dan al niet gemakkelijk en je wordt gerekend tot de kwetsbare groepen in Vlaardingen.

Het zal je maar gebeuren. In jouw geval val je dan onder de WBMGP - de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijk Probleemgebied.

Je mag blij zijn, nee: je moet blij zijn omdat je een woning hebt. Mensen en gezinnen in gelijke situaties krijgen deze woning niet toegewezen, zij moeten hun heil zoeken in woningen met een stagnerende woningwaarde ontwikkeling.
Daar waar al veel werkeloosheid heerst.

Getekend voor het leven.

De gemeente zet een virtueel hek om deze complexen, verboden voor mensen met de verkeerde samenstelling, leeftijd, opleiding en inkomen.

Wij vinden dat schandalig. In plaats van juist deze mensen in deze complexen te helpen zet u er een virtueel hek omheen. Het zou dit college sieren als zij vanaf maandag alle werklozen in een complex uitnodigt, met hen in gesprek gaan en ze een baan aanbieden. Vier weken laten volgt groep 2 enz. enz.

Extra aandacht en het als een verplichting voelen deze mensen aan het werk te helpen. Echt werk natuurlijk.

Op deze manier actief aan de slag en zorgen dat er in deze complexen in ieder geval minder werkeloosheid gaat ontstaan.

Aan de slag college!

Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek is al vast komen te staan dat de maatregelen weinig of niets opleveren.

Het staat er:
Er is geen causaal verband.
Meerdere maatregelen zijn noodzakelijk.
Fysieke herstructurering blijft noodzakelijk.

Zinloos en nutteloos dus.

U sluit mensen uit, schandalig! Burgers van Vlaardingen ze zouden u allen even lief moeten zijn. Van dit college had ik dit niet verwacht.

Voorzitter, GroenLinks sluiten geen mensen uit, wij vinden dat zij kansen moeten krijgen, kansen op werk, kansen op opleiding.

Voorzitter, het zal duidelijk zijn: GroenLinks ziet in dit raadsvoorstel geen meerwaarde. Dit college is machteloos en stelt een maatregel voor die het probleem niet oplost. Ze kopen tijd, zo van: zie ons eens, hoe voortvarend wij dit probleem aanpakken.

Tot slot: voorzitter ik citeer u uit uw kersttoespraak van afgelopen vrijdag:

‘Als iemand buiten de boot dreigt te vallen: haal degene erbij en naar je terug’

Een wel erg toepasselijk citaat bij dit onderwerp.

 
Kees Borsboom
Fractievoorzitter GroenLinks Vlaardingen
15 december 2015