De rotterdamwet in Vlaardingen, een illusie

In een open brief (hieronder) zet GroenLinks raadslid Lianne van Kalken nog eens uiteen waarom de zogeheten Rotterdamwet er beter niet kan komen: "Deze ‘Rotterdamwet’ leidt hooguit tot meer stigmatisering, is niet effectief en levert – blijkt uit onderzoeken – geen wezenlijke bijdrage aan de leefbaarheid in kwetsbare buurten en wijken. Andere maatregelen werken in de praktijk veel beter. Investeren in onderwijs, werk,  inkomen, sociale netwerken, wijkteams en wijkagenten zowel als in woningverbetering, nieuwbouw en openbare voorzieningen. Dát zet zoden aan de dijk.".

_______________________________________________________________________________________________

De rotterdamwet in Vlaardingen, een illusie

 
Op de laatste raadsvergadering van het jaar, 15 december jl., is er gestemd over een wet die het mogelijk maakt de deur dicht te gooien voor mensen met een lager inkomen die in Vlaardingen willen wonen. Deze Wet bijzondere maatregelen in grootstedelijke problematiek (Wbmgp) wordt ook wel de ‘Rotterdamwet’ genoemd. In verschillende wijken in Vlaardingen moet aan de leefbaarheid worden gewerkt. Met name in de Westwijk is dit het geval. De vraag is echter of invoering van een ´Rotterdamwet’, écht een extra bijdrage levert aan de leefbaarheid in onze stad. Van de 12 partijen in onze raad stemden alleen GroenLinks en de SP tegen invoering van deze ‘Rotterdamwet’.

De leefbaarheid in verschillende wijken kan een groot probleem vormen: wijken waar alles mis gaat worden het afvoerputje van kansarmen die verzeilen in een negatieve spiraal naar beneden waar instanties, beleid, hulpverleners en ook politie er steeds minder grip op krijgen. Op basis van de ‘Rotterdamwet’ kunnen gemeenten eisen stellen aan de sociaal economische kenmerken van woningzoekenden. Jacky Silos (CDA), gaf tijdens het debat in de raad aan dat zij invoering van deze wet als een kans zag voor deze mensen, om juist hoger op de sociale ladder terecht te komen. En hoewel die gedachte zeker de hoop waard is, vragen wij ons af hoe mensen hoger op de sociale ladder terecht kunnen komen, als zij juist door dit instrument eerst van de ladder worden afgeduwd.

De onderliggende stukken bij het Raadsvoorstel, waarover gestemd werd, geven aan dat er geen causaal verband kan worden aangetoond tussen deze wet en de leefbaarheid in de wijken. GroenLinks vindt het principieel afkeurenswaardig te stellen dat mensen met een lager inkomen voor meer overlast zorgen. De ‘Rotterdamwet’ zal ook in Vlaardingen op zichzelf niet het gewenste effect hebben en is dus een doekje voor het bloeden!

GroenLinks is ook hier duidelijk. Deze ‘Rotterdamwet’ leidt hooguit tot meer stigmatisering, is niet effectief en levert – blijkt uit onderzoeken – geen wezenlijke bijdrage aan de leefbaarheid in kwetsbare buurten en wijken. Andere maatregelen werken in de praktijk veel beter. Investeren in onderwijs, werk,  inkomen, sociale netwerken, wijkteams en wijkagenten zowel als in woningverbetering, nieuwbouw en openbare voorzieningen. Dát zet zoden aan de dijk. Wethouder Versluijs gaf aan dat hij ook meer verwacht van dit soort structurele maatregelen. Daar vindt hij GroenLinks zeker aan zijn zijde. Maatregelen die wel –bewezen- effect hebben, moeten aangegrepen worden. GroenLinks vindt dat de gemeente niet op haar handen moet blijven zitten terwijl de afgelopen begrotingsbehandeling heeft laten zien dat er voldoende financiële reserves zijn. De Vlaardinger in de Westwijk verdient immers geen overheid die hem stigmatiseert, maar een overheid die in hem investeert. De ‘Rotterdamwet’ zal volgens GroenLinks ook in Vlaardingen niet werken; het is niets meer dan populistische symboolpolitiek. 

Lianne van Kalken
Raadslid GroenLinks Vlaardingen