Greenpeace - petitie tegen kolencentrales - 8 januari 2016

Teken voor het sluiten van kolencentrales

Greenpeace is een petitie gestart gericht aan minister Henk Kamp waarin hem gevraagd wordt om nog vóór 2020 alle kolencentrales in Nederland te sluiten. GroenLinks Vlaardingen ondersteunt deze Greenpeace missie van harte door deze oproep op de website te zetten.

__________________________________________________________________________________

Maak een einde aan het kolentijdperk

 
De tijd van kolen, olie en gas is voorbij: dat was de hoofdconclusie toen in Parijs het nieuwe klimaatakkoord werd getekend. Schone windenergie en zonnestroom hebben de toekomst. Als Nederland zijn afspraken wil nakomen, moeten we nu doorpakken en alle kolencentrales sluiten. Teken direct de petitie! Het resultaat? Een gezond klimaat en schonere lucht voor jou en iedereen in Nederland.

We kunnen zonder kolen
Als we morgen alle kolencentrales uitzetten, zou je er niets van merken:

  • Het licht blijft gewoon branden en het kost per huishouden slechts 0,88 cent per maand extra, zo berekende onderzoeksbureau ECN. Dat heb jij toch over voor een gezond klimaat?
  • Schone energie groeit sneller dan ooit tevoren. In Nederland waait het vaak en hard. Met meer windenergie wekken we schoon en veilig elektriciteit op.    
  • Er staan in Nederland 8 centrales te roken. Voor eind 2017 sluiten er 2. Die overige 6 kunnen we makkelijk missen. Het Verenigd Koninkrijk sluit binnen 10 jaar alle kolencentrales. En de Denen zijn hard op weg naar een kolenvrije energievoorziening.      

Zetje in de rug
We roepen samen minister Henk Kamp op om nog voor 2020 alle resterende kolencentrales te sluiten en in te zetten op schone windenergie. De Tweede Kamer heeft hier in een motie ook al om gevraagd, net als 64 hoogleraren. Nederland kan binnen enkele decennia volledig op groene stroom draaien, daar zijn experts het over eens. De minister heeft nog een laatste zetje in de rug nodig. Teken nu!

DRAAG BIJ AAN EEN SCHONERE LUCHT & BETER KLIMAAT

Teken de petitie! En deel deze oproep op Facebook en/of Twitter!

Nederland kolenvrij. Wat betekent dit?
Vijf dingen die je moet weten.
 

Met vriendelijke groet,

Willem Wiskerke
Campagneleider klimaat en energie