Dwars Rotterdam Rijnmond bezoekt rioolzuiveringsinstallatie - 20 april 2016

Riolering en shit...

Van DWARS Rotterdam-Rijnmond - Wat doe je op een zonnige woensdagochtend als je lid bent van Dwars? Dan ga je een ochtendje naar het riool! Grapje natuurlijk: dat is ook bij Dwars geen gemiddelde woensdagochtend. Desondanks stonden wij op 20 april om kwart over 9 bij de rioolzuiveringsinstallatie in Den Hoorn. Een bijzonder uitstapje met Dwars Rotterdam-Rijnmond!

Joyce Rombouts van het waterschap Hoogheemraadschap van Delfland wenste ons van harte welkom. Het waterschap beheert het contract met de private partij die de zuivering beheert en gebouwd heeft (ja, ook het beheer van onze ontlasting is geprivatiseerd). Zij vertelde enthousiast over haar werk en nam alle tijd voor ons en onze vele vragen.

Meer hierover en de foto's (van Leon van den Berg) op de Dwars Facebookpagina.