Aankondiging Klimaattop Vlaardingen - 3 juni 2016

GroenLinks en ONS.Vlaardingen roepen op tot concrete afspraken op Vlaardingse klimaattop

GroenLinks en ONS.Vlaardingen juichen het initiatief van de gemeente Vlaardingen om op 3 juni een klimaattop te houden ten zeerste toe, en zullen zich voor meer dan 100% inzetten voor een succesvolle afloop. De urgentie is immers hoog om na de positieve afloop van de klimaattop in Parijs, concreet aan de slag te gaan om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden.

Al gelijk na de Parijstop riepen beide partijen op tot het houden van een top in Vlaardingen. Snel daarna sloten ook CU/SGP en D66 zich bij die oproep aan.
Steeds meer zien we de effecten van klimaatverandering om ons heen. Daarom moet het niet bij praten blijven. De fracties roepen de gemeenteraad, college van B&W en alle burgers, partijen en bedrijven op om:

  1. Op de top bindende afspraken te maken, met concrete acties om een energietransitie tot stand te brengen in Vlaardingen, en klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken.
  2. Elk jaar bij elkaar te komen om te kijken of de afgesproken doelstellingen zijn behaald, en als dit niet het geval is onze ambities aan te scherpen.

De twee lokale partijen roepen daarbij de gemeenteraad op om:

  1. Onmiddellijk na de klimaattop in de voorjaarsbegroting geld te reserveren om met de uitkomsten van de top aan de slag te gaan.
  2. Te werken met een klimaatbegroting die ons als raad jaarlijks inzicht geeft over wat onze investeringen opleveren voor het klimaat.

Om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden, is pappen en nat houden geen optie meer. Er is een ware energietransitie nodig om onze woningen, instellingen en bedrijven energie-efficiënt en zelfs energieneutraal te maken, en over te schakelen op hernieuwbare energie. Dit betekent dat we de handen ineen moeten slaan, besluitvaardigheid moeten tonen en keuzes durven maken.

Ook in Vlaardingen borrelt het al! Burgers nemen het initiatief; van het opzetten van een Vlaardings Energiecollectief, initiatieven om VVE’s en huurders te helpen hun woning energieneutraal te maken, tot ideeën om in Vlaardingen minder afhankelijk van gas te zijn. Daarom is het nodig dat doorgepakt wordt, en deze initiatieven alle steun krijgen van de gemeente.

Een energietransitie in Vlaardingen zorgt voor banen, voor een beter leefklimaat, en maakt wonen goedkoper.