Vlaardingse Klimaattop 3 juni 2016
Vlaardingse Klimaattop 3 juni 2016

Klimaattop start voor radicale energiebesparing

Vlaardingen moet in 2050 klimaatneutraal zijn, en kent sinds vandaag het Vlaardings Energie Collectief (VEC). Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de Klimaattop die vandaag is gehouden.

Verder moet in Vlaardingen alleen nog maar energie neutrale nieuwbouw komen, zo snel mogelijk aardgas worden vervangen door schone elektriciteit, moeten bestaande woningen energie neutraal worden, en moet dat voor alle inkomens bereikbaar zijn. De gemeente wil geld reserveren voor concrete projecten op gebied van energie en milieu, en daarnaast optimaal gebruik maken van bestaande geldpotjes. De gemeente is bereid om de regierol te nemen.

Extra geld
De lokale partijen CU/SGP, ONS.Vlaardingen, GroenLinks en D66 ondersteunen de uitkomsten van de Klimaattop van harte, en gaan druk op de ketel houden. Ze hopen dat dit voor alle partijen in de gemeenteraad geldt. De vier partijen roepen de raad op om tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota groen licht te geven voor extra geld voor milieu.

EnergieCollectief
Het Vlaardings EnergieCollectief is een initiatief vanuit inwoners van de stad, en werkte voorbereidend al maanden achter de schermen, maar ging vandaag officieel van start. Het VEC kent twee takken: zon en wind. Met name de zon-afdeling gaat al op zeer korte termijn aan de slag om heel Vlaardingen aan de zonne-energie te krijgen. Straat voor straat zal worden benaderd, daarbij ondersteund door de Woonwijzerwinkel. Zonne-energie is niet alleen goed voor het milieu maar levert ook aanzienlijk meer geld op dan de spaarrentes die banken geven.
Voor de wind-tak wordt gezocht naar locaties en financiering voor windmolens, waarbij inwoners kunnen mee-investeren én verdienen, en de opbrengsten vooral binnen Vlaardingen moeten blijven.

GroenLinks had in december 2015, net na de klimaattop in Parijs, al opgeroepen tot een klimaattop in Vlaardingen. De klimaattop zoals deze nu is georganiseerd door de gemeente is een heel goed eerste begin. Het feit dat er een goede samenwerking was tussen coalitie en oppositie partijen om de klimaattop mogelijk te maken maakt duidelijk dat de noodzaak voor een radicale omslag gevoeld wordt. Nu is het van belang om een helder plan op tafel te leggen waar met inzet en besluitvaardigheid aan gewerkt kan worden door iedereen om de omslag te bereiken die we willen. Daar zal GroenLinks zich voor inzetten! 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Inspiratie en stof tot nadenken werd gegeven door keynotespreker Thomas Rau (ondernemer, architect, innovator, inspirator en visionair).
Zijn motto is 'guided by the future'. Thomas Rau laat zich leiden door wat er in de toekomst nodig is, en niet door wat op dit moment haalbaar is. Thomas Rau levert al jaren een grote bijdrage aan de nationale en internationale discussie over duurzaamheid, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de architectuur en aan de vraag hoe te handelen in het licht van de huidige grondstoffenschaarste.
Hieronder krijgt u in enkele foto's een idee van zijn visie.