De GroenLinksfractie stelt aanvullende vragen over laaggeletterdheid

De fractie is ontevreden met de antwoorden van de verantwoordelijk wethouder inzake de gestelde vragen inzake de resultaten en activiteiten van laaggeletterdheid in Vlaardingen en stelt daarom een zestal aanvullende vragen.

________________________________________________________________________________

 

Vlaardingen, 9 juni 2016

Aan het College van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

Betreft: Aanvullende vragen laaggeletterdheid
 

Geacht College,

Naar aanleiding van de gestelde artikel 36 vragen inzake bovengenoemd onderwerp stellen wij aanvullende vragen en maken wij de volgende opmerkingen.

W.b. uw antwoord op vraag 1:
Kunt u aangeven welke in het rapport genoemde aanbevelingen u ter harte gaat nemen en op gaat nemen in uw beleid?

W.b. uw antwoord op vraag 2:
U geeft slechts aan wanneer er een aanvalsplan is opgesteld en dat daar nog steeds vervolg aan gegeven wordt, en dat er een nieuwe aanpak volgt.
Dit was niet onze vraag, graag uw opgave van de jaarlijkse gelden voor laaggeletterdheid en welke activiteiten u daarmee heeft uitgevoerd inclusief de behaalde resultaten.

W.b. uw antwoord op vraag 4:
U geeft slechts aan dat er rijksmiddelen worden aangewend, graag opgave van de bedragen die u ontvangt.

W.b. uw antwoord op vraag 5:
Wederom een antwoord op de niet gestelde vraag. U laat een taalinformatie- en coördinatiepunt een overzicht maken. U als college heeft toch het aanvalsplan uitgevoerd, waarom geeft u na ruim 5 jaar geen evaluatie aan de raad met de bereikte resultaten? Graag alsnog de gevraagde informatie.

W.b. uw antwoord op vraag 6:
U verwijst naar het antwoord op vraag 4, daar geeft u echter alleen aan dat het rijksmiddelen zijn en geen bedragen per instelling.

W.b. uw antwoord op vraag 7:
U geeft aan dat er de laatste tijd weinig nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, terwijl het aanvalsplan nog steeds gewoon doorloopt. Mogen wij daaruit opmaken dat het aanvalsplan zoals dat in 2010 is vastgesteld aan de verwachtingen voldaan heeft en de successen gevierd kunnen worden. Hoe verklaart u dan het hoge percentage laaggeletterdheid van 17% in Vlaardingen?
 

Resumerend zouden wij willen stellen dat wij de beantwoording van een zeer matig niveau vinden, mogen wij van u in het kader van uw actieve informatieplicht meer vernemen over dit voor ons zeer belangrijk onderwerp?

Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom
Lianne van Kalken