GroenLinks: College, die panden zien er toch niet uit?!

Juist in vakantietijd is het nuttig om Vlaardingen ook eens van een andere kant te bekijken. Hoe kijkt de toerist naar Vlaardingen als hij/zij van de verschillende toegangswegen Vlaardingen wil bezoeken? Een aantal panden in vooral het industriegebied en het centrum zien er gewoon niet uit. In het kader van schoon, heel en veilig stelt GroenLinks vragen aan het college.

_________________________________________________________________________________________

College van Burgemeester en wethouders van Vlaardingen

Vlaardingen, 25 juli 2016

 

Betreft: Artikel 36 vragen inzake schoon, heel en veilig

 
Al fietsen door Vlaardingen zijn wij de afgelopen weken een aantal panden in Vlaardingen tegengekomen die volgens ons allerminst aan het predicaat heel en veilig voldoen.

Na de recente sloop van het gedeeltelijk ingestorte “Leski” pand hebben wij panden aan de Vulcaanweg, Prins Hendrikstraat, Vetteoordsekade, Westhavenkade en Doggerstraat gelokaliseerd. Het pand Vetteoordsekade is zelfs met hekken afgezet met een bord instortingsgevaar erbij. Naast het gevaar vinden wij deze en mogelijk ook andere panden geen visitekaartje voor onze mooie stad Vlaardingen.

De GroenLinks fractie heeft de volgende vragen:

  1. Ben u bekend met de staat van onderhoud van genoemde pand(en) in de betreffende straten?
  2. Zo ja, bent u zelf eigenaar van de panden?
  3. Zo nee, welke wetgeving is er om de eigenaren aan te schrijven en hen tot onderhoud/sloop te dwingen/te bewegen?
  4. Waarom worden de juridische mogelijkheden niet gebruik om het aanzien van deze panden en van Vlaardingen te verbeteren?
  5. Kunt u per pand aangeven hoe ver de aanschrijving aan betrokken eigenaren is gedaan en wanneer tot uitvoering wordt overgegaan?
  6. Zijn er in Vlaardingen naast genoemde panden nog andere die ook minstens het predicaat onbewoond/ongeschikt voor gebruik dienen te krijgen?
  7. Gaat u deze eigenaren ook aanschrijven?
  8. Kunt u aangeven waarom sommige panden (o.a. Westhavenkade) er de laatste 10 jaar zo bijstaan?
  9. Bent u het met ons eens dat genoemde panden niet behoren tot het visitekaartje van Vlaardingen?

 
Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom
Lianne van Kalken