We zorgen voor elkaar!

Nu de verkiezingen naderen laait de discussie over omvorming van het huidige zorgverzekeringstelsel weer op. GroenLinks vindt dat ziek zijn geen eigen risico is. Het geld voor de zorg moet ook echt naar de zorg en niet naar het salaris van bestuurders, winst van farmaceuten of het marketingbudget van zorgverzekeraars. Maar GroenLinks is niet voor een nationaal zorgfonds zoals wordt bepleit door partijen zoals de SP. Een kleine introductie in de discussie.

Door Fouad Akka 

Kijkend naar de hoogte van het eigen risico is het niet verwonderlijk dat mensen zorg mijden omdat het ze gewoon niet kunnen betalen. Met de huidige regering lijkt goede zorg alleen maar weg gelegd voor de rijken.

Het eigen risico is na de afschaffing van het ziekenfonds geïntroduceerd om Nederlanders bewuster te maken van zorgkosten. We kunnen stellen dat het eigen risico nu juist mensen afschrikt om gebruik te maken van de zorg. Met name chronische zieken zijn hier de dupe van.

GroenLinks pleit dan ook voor het afschaffen van de eigen risico. Afschaffing van de eigen risico gaat natuurlijk geld kosten, in totaal bijna 3.7 miljard, maar goed, dit verlies kunnen de zorgverzekeraars wel dragen omdat zij de afgelopen jaren een geweldig groot buffer hebben opgebouwd. Laten we ook niet vergeten dat zorgverzekeraars ruim 1 miljard euro winst maken op jaarbasis. Deze winst vloeit helaas niet terug naar de patiënt maar naar bureaucratie en de jaarlijkse pr-campagne van dure reclamebureaus om mensen over te laten stappen.

Investeren in mensen
Iedereen in Nederland moet toegang moet hebben tot goede zorg. GroenLinks wil dat preventieve zorg voorop staat en dat geld voor de zorg ook echt aan zorg besteed moet worden. GroenLinks wil ook meer investeren in het terugdringen van bureaucratie en het aantal managers in de zorg. Ook bezuinigen we op salarissen van specialisten. Zo maken we de zorg beter betaalbaar en toch toegankelijk.

GroenLinks wil de zorg dichterbij brengen. Dat betekent inzet op thuiszorg, huisartsen en wijkverpleegkundigen. Deze zorg is niet alleen goed, maar ook goedkoper. Het is laagdrempeliger dan de zorg in het ziekenhuis en wordt geleverd door vertrouwde gezichten. GroenLinks vindt dat een goede zorgverzekering niet afhankelijk moet zijn van je portemonnee. Een goed zorgstelstel is toegankelijk, betaalbaar en stelt mensen centraal.

GroenLinks wil dat de zorgpremie en het eigen risico inkomensafhankelijk worden zodat iedereen gelijke toegang heeft tot zorg en dat de gezondheidsverschillen tussen lager en hoger opgeleiden worden verkleind.

Nationaal zorgfonds
Partijen als de SP pleiten voor een zogenaamd zorgfonds, een centraal door de overheid geregeld zorgverzekering. Een sympathiek plan dat echter veel geld kost en de burger voor lastenverzwaring stelt. Ondanks de 100.000 handtekeningen die de SP al heeft opgehaald als steunbetuiging heeft het initiatief daarom ook al veel kritiek gekregen, de omzetting gaat immers 4.000 euro per huishouden kosten. We moeten ook niet vergeten dat Het Centraal Plan Bureau (CPB) vorig jaar berekend heeft dat een herinvoering van het ziekenfonds de staat 6 miljard euro gaat kosten. Daarvoor moet een nieuw ambtelijk apparaat worden gebouwd en nieuwe regels worden gevormd. Tevens moet het Nationaal Zorgfonds een kapitaalbuffer opbouwen, zoals de zorgverzekeraars op dit moment ook al doen, om onvoorziene omstandigheden te kunnen dekken.

Voordelen van het invoeren van een nationaal zorgfonds zijn dat het zorgstelsel weer onder democratische controle gebracht wordt. Daarnaast kan er bespaard worden op de eindeloze bureaucratie veroorzaakt door marktwerking; en de zorg wordt weer toegankelijk voor iedereen.

GroenLinks stelt echter voor dat de wensen van mensen centraal staan, niet de structuren of organisaties. De macht van de zorgverzekeraars en farmaceuten moet daarom zeker worden ingeperkt. Maar ‘eigen keuze’ is voor GroenLinks een belangrijk fundament. Deze keuzes zijn bij een nationaal zorgfonds niet meer mogelijk. Immers, bij ontevredenheid is overstappen geen optie. Alles is centraal geregeld door de overheid. GroenLinks wil daarom niet van de keuzemogelijkheid af maar wil wél de verspilling en overbehandeling aanpakken. Geld dat nu gaat naar het salaris van bestuurders, de winst van farmaceuten en het marketingbudget van zorgverzekeraars, moet naar de zorg. Zo kan de zorg voor iedereen betaalbaar blijven en kan de zorg voor onze ouderen en mensen met een handicap verbeterend worden.

Reageren? Dat kan op de facebook pagina van GroenLinks Vlaardingen waar dit artikel ook te vinden is.