Willem Zwikker geëerd met Vlaardingen GroenLinks speld!

Willem Zwikker geëerd met Vlaardingen GroenLinks speld.

Op dinsdag 18 september heeft Willem Zwikker de Vlaardingse GroenLinks speld ontvangen uit hande van het bestuur vanwege zijn grote verdienste voor de afdeling. Naast de speld ontving hij een bos bloemen die hij onmiddellijk doorgaf aan zijn vrouw Marsha.

Willem heeft de afgelopen vier jaar deel uitgemaakt van het afdelingsbestuur en vervulde daar de functie van secretaris. Willem deed dit op een uiterst consciëntieuze manier. Willem was een rots in de branding in ons bestuur en wist altijd op bewonderenswaardige wijze de rust te bewaren en iedereen weer met de voeten op de grond te brengen als dat nodig was. Daarvoor alle lof! Ook in een vorige periode was Willem al bestuurslid. Ook in verkiezingscampagnes heeft Willem zich met Marsha altijd buitengewoon ingezet. Samen vertrekken zij voor een paar maanden naar hun (klein)kinderen in Amerika. Reden voor Willem om zijn functie als secretaris per 1 oktober jl. neer te leggen.

Wij wensen Willem en Marsha een mooie tijd in Amerika en hopen hen volgend jaar weer als GroenLinksleden terug te zien!

De GroenLinks speld is speciaal voor GroenLinks Vlaardingen ontworpen door Werner Nijman en wordt uitgereikt aan leden die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de partij en de samenleving.