Basisinkomen strijdpunt op komend congres GroenLinks

Op 17 december 2016 houdt GroenLinks haar congres om het verkiezingsprogramma vast te stellen waarmee we Nederland gaan veranderen. Het ruim baan maken voor experimenten met het basisinkomen lijkt punt van fel debat te worden. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk voorstanders van het basisinkomen zich vóór 19 november opgeven voor het congres!

Wat speelt er? Er is een voorstel/amendement gedaan door ruim 200 leden uit 80 afdelingen van GroenLinks - ook uit Vlaardingen - om experimenten met basisinkomen op te nemen in het verkiezingsprogramma.
Het GroenLinks partijbestuur ontraadt echter dit voorstel met als argument dat het basisinkomen ook te goede zou komen aan mensen die het niet nodig hebben. GroenLinks dreigt hiermee te blijven hangen in traditionele arbeidsmarkt politiek over koopkrachtplaatjes. Daar gaan we Nederland niet mee veranderen!

Het idee voor basisinkomen wint aan kracht de laatste jaren als een mogelijke methode om werk en inkomen op een echt andere wijze te organiseren. Op dit moment is er een rat race gaande waarbij alles draait om steeds hogere arbeidsproductiviteit met als gevolg minder echte banen en steeds meer bull-shit flex jobs. Een basisinkomen zou een manier zijn om hier verandering in te brengen. Lees ook het artikel “Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers” voor meer informatie. (Op 1 juli 2015 organiseerde GroenLinks al een debatavond in de Kroepoekfabriek over het thema ongelijkheid waar een van de auteurs van bovengenoemd artikel, Rutger Bregman, bij aanwezig was.)

Geef je HIER op voor het congres.
Doe dit echt zo snel mogelijk, 19 november is de deadline. We reizen gezamenlijk naar het congres! (T.z.t. volgt hierover nadere informatie.)

Lees op deze website meer over het GroenLinks amendement voor het basisinkomen. 

Of bel voor meer informatie: Maurice van Beers - 06-33782727