Fractievoorzitter GroenLinks Vlaardingen - Kees Borsboom
Kees Borsboom - Fractievoorzitter GroenLinks Vlaardingen

Waarom GroenLinks tegen stemde

Fractievoorzitter Kees Borsboom: Het is me al vaker overkomen, na afloop van een Raad de vraag krijgen waarom wij tegen iets stemden. Ook nu bij de begrotingsbehandeling 2017 heb ik van enkelen deze vraag gekregen: waarom stemden jullie tegen de begroting 2017? Een snel gestelde vraag, waarbij het antwoord meer tijd in beslag neemt. Hieronder onze uitleg.

De begroting 2017 van de gemeente Vlaardingen is sluitend, wat tenslotte ook een eis van de provincie is. (De inkomsten overtreffen de uitgaven, of zijn op z’n minst aan elkaar gelijk.) Zo ook deze keer: de begroting had een saldo gelijk aan 0.

Na een aantal magere (crisis) jaren stroomt er weer meer geld vanuit Den Haag naar de gemeenten. Het college heeft een aantal plannen voor het jaar 2017 en ze lanceerden deze als nieuwe investeringen. Ze hadden overal aan gedacht: van aanpak straatreiniging en hondenpoep, versterking Toezicht en Handhaving en vernieuwend Armoedebeleid tot het organiseren van een feestje om de slag bij Vlaardingen in 2018 te vieren. Van alles wat wils, je kon daar dus niet ontevreden over zijn.

Het college had bij de presentatie van de begroting per programma ook een groot indicatoren gegeven - Vlaardingen afgezet tegen het gemiddelde in Nederland. Bij vrijwel alle indicatoren scoren we in Vlaardingen onder het landelijk gemiddelde. Je zou toch van een college verwachten dat zij beleid maken om te zorgen dat we dichter bij het landelijk gemiddelde komen en mogelijk dat gemiddelde in de toekomst achter ons kunnen laten. Maar niets van dit alles.

Ik heb het college verweten dat zij aan alles een beetje geld besteden maar dat er geen enkel plan achter de besteding van dit geld zit. Zowel bij de behandeling van de voorjaarsnota in juni als nu bij de behandeling van de begroting heb ik het college verweten dat ze pleisters plakt, en dat dit geen enkele zin heeft als er geen achterliggende gedachte achter de besteding van dat geld zit. Met van alles een beetje maak je geen vijanden in de coalitie, maar bereik je ook geen enkel doel dat een college voor ogen zou moeten staan.

Hooguit één doel: blijven zitten tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Zo komen er drie mensen bij Toezicht en Handhaving. Waarom drie is niet duidelijk geworden. Uit de woorden van de burgemeester maakten we op dat hij er ook graag méér had gezien, maar dat daarvoor geen geld was. Als in de komende jaren blijkt dat drie mensen te weinig zijn dan wordt daar wat aan gedaan. Dus eerst maar een beetje, en als blijkt dat het te weinig is, dan wordt in de begroting gezocht naar extra gelden. Een beetje pamperen dus en gaan adequate oplossing neerleggen. Zo ook met het vernieuwend armoedebeleid en het informatiepunt laaggeletterdheid. Er een beetje geld instoppen en niet het beoogde doel voor ogen houden.

Eerder noemde ik het college uitgeregeerd en dat het op de handen blijft zitten. Uiteraard geen compliment aan dit college, en je zou toch verwachten dat er op z’n minst aandacht aan dit soort opmerkingen wordt besteedt… Geen enkele reactie van dit college echter. Ze sluiten de rijen door met elkaar (18 zetels van de 35) van te voren af te spreken om op opmerkingen van de oppositie geen reactie te geven. Het coalitieprogramma van dit college heet niet voor niets “samen aan zet”.

Ook de door mij gemaakte opmerkingen over de gemeentelijke lasten voor de burgers geen enkele opmerking. Het college spiegelt zich aan het landelijk gemiddelde, en zijn er trots op onder dat gemiddelde te zitten.

Daarom heb ik als fractievoorzitter van GroenLinks tegen de begroting gestemd.
Het is een visieloos stuk, zonder dat aangegeven wordt wat de te bereiken doelen zijn. Over groen en duurzaamheid heb ik het nu nog niet gehad, beiden ver onder de maat! Geen ambitie en geen doel dat men wil bereiken.

Alle moties om het college aan te zetten tot een onderzoek hebben we wel gesteund, moties vragen vaak aandacht voor achtergebleven onderwerpen, dit jaar waren het vooral moties om de geluidhinder en de fijnstof-overlast te reguleren. De aandacht bij de raadsleden is er dus wel voor dit soort onderwerpen, het college ziet lijdzaam toe.

Lees HIER ons eerdere nieuwsbericht met mijn bijdrage in 1e termijn in de Raad, onze bijdrage in Groot Vlaardingen en de moties waar GroenLinks aan meedeed.

Kees Borsboom
Fractievoorzitter GroenLinks Vlaardingen