Bijeenkomst Ruim Denken - Laaggeletterdheid in Vlaardingen - 21 nov. 2016

Ruim Denken bijeenkomst Laaggeletterdheid groot succes

Met ruim 64 bezoekers is de Ruim Denken avond afgelopen 21 november over Laaggeletterdheideen succes te noemen. D66 en GroenLinks Vlaardingen organiseerden deze bijeenkomst in de Kroepoekfabriek om het bewustzijn voor dit probleem te vergroten.

De eerste spreekster, dr. Christine Clement, illustreerde het probleem met een korte quiz voor het publiek. Hierbij werd duidelijk dat er een verschil bestaat tussen bijvoorbeeld laaggeletterdheid en analfabetisme of dyslexie. Ze liet zien dat er in Vlaardingen tussen de 5000 en 7000 personen laaggeletterd zijn.
Om van wezenlijke invloed te kunnen zijn, is een aanpak voor de lange termijn nodig. Niet alleen kortdurend investeren, vooral ook een post op de lange termijn begroting. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat voor iedere euro die geinvesteerd wordt in het oplossen van laaggeletterdheid er 2,50 euro rendement is. Laaggeletterdheid hangt veelal samen met andere uitdagingen op het gebied van armoede, gezondheid en werkgelegenheid. Door te investeren in de aanpak van laaggeletterdheid, stijgen de kansen ook op de andere gebieden.
Van de mensen die hebben deelgenomen aan een taalcursus ervaart bijvoorbeeld 39% dat hun gezondheid is verbeterd.

Christine Clement pleit voor een integrale aanpak, waarbij alle partijen en stakeholders hun krachten bundelen om de laaggeletterdheid te bestrijden.
Hierbij is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de preventieve benadering en de curatieve benadering. Door te investeren in het voorkomen van laaggeletterdheid wordt het probleem in de toekomst kleiner.
En door het aanpakken van de laaggeletterdheid die er al is, investeer je in een gezondere gemeente.

Om de uitleg van Christine te illustreren heeft Nel als Vlaardingse Taal- ambassadeur haar verhaal gedeeld. Ze vertelt dat zij vroeger op school onder de radar heeft kunnen blijven. Tot haar 47e heeft Nel zich als laaggeletterde goed staande kunnen houden. Toen ontstond haar wens om vaardiger te worden op het gebied van taal en computers. Geinspireerd door de toenmalige directeur van het lokale ziekenhuis, die zij met twee vingers zag typen achter de computer, dacht Nel: dat kan ik ook. Via contacten in haar eigen sociale netwerk is zij toen op het pad van het Taalhuis in Vlaardingen gekomen. Daar is zij cursussen gaan volgen. Inmiddels, zo vertelt Nel, voelt zij zich zekerder op het gebied van taal en digitale vaardigheden. Als bonus heeft Nel ook leuke contacten overgehouden aan het Taalhuis.

Wethouder Oosterom vertelt hoe hij geraakt werd door het verhaal van Nel en mensen zoals Nel. Het idee dat je niet zou kunnen voorlezen aan jouw kleinkinderen stuitte hem tegen de borst. De wethouder pleit er dan ook voor de nota Aanpak Laaggeletterdheid zo spoedig mogelijk in actie om te zetten.
Het omzetten van beleid in actie is iets waar spreekster Emmy Rijsdijk al veel ervaring mee heeft. De afgelopen jaren heeft zij in diverse gemeentes een Taalhuis opgezet, met alle uitdagingen die dat met zich mee brengt. Momenteel is zij verbonden aan het Taalhuis in gemeente Nissewaard. Zij onderschrijft de adviezen van dr. Clement en benadrukt dat de verbinding van de partijen in de uitvoering van groot belang voor de kans van slagen is. Zij heeft al meerdere keren ervaren dat de commitment van de partijen essentieel is in de uitvoer. Haar advies tot slot is om het vooral te gaan doen!

Om de pauze in te leiden heeft burgermeester Blase een drietal gedichten voorgedragen, welke allen raakten aan het thema taal. De erudiete wijze waarop hij deze heeft voorgedragen, heeft het publiek doen peinzen, doen zwijgen en doen lachen.

Na de pauze is de paneldiscussie van start gegaan. Moderator van de avond, Peter Caljé, opende de dialoog door de wethouder te bevragen over de aanpak van de laaggeletterdheid in Vlaardingen. Hierop kwamen de vragen vanuit het publiek goed los. Er ontstond enige discussie over de locatie van het Taalhuis en voortgang van de activiteiten maar gelukkig kon de wethouder iedereen geruststellen. Het Taalhuis is ingebed in de Centrale Bibliotheek, welke ook als Infopunt fungeert voor onder andere vrijwilligersactiviteiten. Duidelijk werd dat het met het bewustzijn en de betrokkenheid van zowel het publiek als de ambtelijke functionarissen wel goed zit. Er is een duidelijke roep om een groter aanbod en meer capaciteit om de vraag naar taalcursussen te kunnen beantwoorden.
De wethouder heeft hierbij toegezegd dat het plan voor de Aanpak van laaggeletterdheid in de gemeente over circa vier maanden van start zal gaan.
De tussentijd wordt gebruikt om de nodige voorbereidingen te treffen.

Na afloop heeft het publiek nog even nagepraat onder het genot van een drankje. Ideeën, suggesties en meningen zijn veelvuldig uitgewisseld. De avond was een succes.