Veel protest tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel!
Veel protest tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel!

Beroep tegen Blankenburgtunnel a.s. dinsdag bij Raad van State!

Dinsdag 13 december aanstaande wordt bij de Raad van State in Den Haag het beroep behandeld dat natuur- en bewonersorganisaties, waaronder Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en de Midden-Delflandvereniging, in mei van dit jaar hebben ingediend tegen het Tracébesluit Blankenburgverbinding.

De Blankenburgverbinding is een zesbaanssnelweg die vanaf de A15 in Rozenburg onder de Nieuwe Waterweg doorgaat en tussen Maassluis en Vlaardingen boven komt en dan aansluit op de A20.
In hun beroepschrift verwijten de organisaties de minister grote onzorgvuldigheid in de gevolgde procedure en het over het hoofd zien van belangrijke natuurwaarden van het gebied. De minister heeft onvoldoende onderzocht of er alternatieven zijn voor de tunnel zoals die nu in het Tracébesluit beschreven is, zo is de mening van deze organisaties. GroenLinks Vlaardingen deelt dit standpunt. De minister moet terug naar haar werkkamer gestuurd worden om haar huiswerk over te doen.

Kom de belanghebbenden dinsdag ondersteunen in hun pleidooi door aanwezig te zijn bij deze zitting!

Plaats: Raad van State aan de Kneuterdijk 22, in Den Haag
Datum: dinsdag 13 december 2016
Tijd: vanaf 9.30 uur. Zitting begint om 10.00 uur, maar men dient een half uur van tevoren aanwezig te zijn.

Wil je gezamenlijk optrekken vanuit Vlaardingen, neem dan contact op met:
Neil Voorburg, tel. 06-41267228 E-mail: Neill.Voorburg@outlook.com.