Actie PAX voor mensen in Syrië - december 2016

PAX Ambassade van de Vrede Vlaardingen opnieuw in actie voor Syrië

PAX schrijft een solidariteitsboodschap aan collega’s en vrienden in Syrië.

PAX meldt in een rondzendmail:

Beste allen,

Onze vrienden in Syrië vragen ons hen niet te vergeten. Eerder al vroegen we jullie om een kaars te branden. Het nieuws dat ons nu bereikt uit Oost-Aleppo over arrestaties, verdwijningen, massamoorden en honderden slachtoffers die vast zitten in gebombardeerde gebouwen is zeer verontrustend. PAX stuurde een brief aan collega’s en vrienden in Syrië als teken van solidariteit. Deze brief deel ik graag met jullie (zie bijlage).

“We zullen samen met jullie blijven strijden voor een andere wereld, een waarin we het leven vieren.  We zullen proberen om jullie bondgenoten te blijven, jullie steun en jullie vriend. Elke dag vragen we ons af of de duisternis over Syrië al voorbij is. Nacht en duisternis symboliseren dood en verderf. Nu is het nog nacht, maar samen zijn we ervan overtuigd en bidden we ervoor dat de morgen snel mag aanbreken.”

groet, Anne
 

Anne Hertman
Coördinator Vredesweek
PAX