Artikel 36 GroenLinks Vlaardingen vragen inzake aankoop Uggs en dierenwelzijn - 23 decmber 2016

Voor GroenLinks gaat de Uggs-kwestie over meer dan koude voeten

Naar aanleiding van de reactie van B&W op de vragen van Ingrid Wijker (SP) over de aanschaf van tien paar Uggs á € 170,- voor baliemedewerkers stelt fractievoorzitter Kees Borsboom aanvullende vragen over het dierenwelzijn en de nota duurzaam inkopen die in Vlaardingen gebruikt wordt.

_______________________________________________________________________________

Vlaardingen, 23 december 2016

Aan: College van Burgemeester en wethouders van Vlaardingen

Betreft: Artikel 36 vragen inzake aankoop Uggs en dierenwelzijn

 
 
Op 20 december ontvingen wij uw antwoorden op de door mw. Wijker (SP) gestelde vragen inzake de verstrekking van Uggs aan het balie personeel. De fractie van GroenLinks is het uiteraard met u eens dat personeel onder goede omstandigheden zijn of haar werk moet kunnen doen en dat de Arbo wetgeving uiteraard moet worden nageleefd.

GroenLinks heeft de volgende vervolg vragen:

  1. Is het u bekend waar de materialen vandaan komen en onder welke erbarmelijke omstandigheden deze schapen leven?
  2. Vindt u het uit oogpunt van dierenwelzijn acceptabel dat deze dieren onder slechte omstandigheden leven en worden behandeld?
  3. Zo ja, waarom heeft dan toch de aankoop t.b.v. uw werknemers plaatsgevonden?
  4. Hoe staat dit in verhouding met uw uitgangspunten van duurzaam inkopen?
  5. Is het in de gehele organisatie bekend dat er een nota duurzaam inkopen bestaat, of is deze nota alleen bij directie en wethouders bekend?
  6. Acht u het noodzakelijk dat de verantwoordelijke personen m.b.t. deze inkoop toch enig simpel onderzoek doen alvorens tot aankoop over te gaan?
  7. Vindt u het noodzakelijk dat ook voor relatief beperkte inkoopbedragen ook het criterium van duurzaam inkopen moet worden toegepast? Zo ja, waarom gebeurt dit dan niet, zo nee, waarom niet?
  8. Waren er ook alternatieve schoenen die ook voldoen aan de gewenste criteria in het inkoop proces betrokken?
  9. Zo ja, waarom heeft u dat niet overwogen?
  10. Hoe gaat u de verantwoordelijke budgethouders in uw organisatie “duurzaam proef” maken?

Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom
Lianne van Kalken