GroenLinks bevraagt het college over een vies en vuil Vlaardingen

Een veel voorkomende ergernis: vuil en vies ziet de stad er op dit moment uit! Is het geld op, te weinig personeel? De fractie van GroenLinks wil graag het nieuwe jaar beginnen met een schone stad, de burgers hebben er recht op.

_________________________________________________________________________________________________

Vlaardingen, 30 december 2016

Aan: College van Burgemeester en wethouders van Vlaardingen

Betreft: Artikel 36 vragen over Vlaardingen Vuil en Vies

 
Het zal u evenals onze fractie opgevallen zijn dat Vlaardingen er vuil en vies bijligt. De in het verleden gebruikte slogan: ‘Schoon heel en veilig’ moet u al een tijd achter u gelaten hebben. Overal liggen papier, plastic en blikjes op de paden en perken. De herfsbladeren zijn gedeeltelijk opgeruimd, maar u bent er nog vele vergeten. Slechts de doorgaande wegen zien er redelijk uit, daar waar auto’s geparkeerd staan bent u met een grote bocht omheen gegaan.

De fractie van GroenLinks heeft de volgende vragen:

  1. Deelt u onze mening dat Vlaardingen er in vergelijking met voorgaande jaren er vuil bijligt? Zo nee, waarom deelt u deze mening niet?
  2. Sedert ruim 2 weken is er geen veegwagen meer te zien, is het budget voor 2016 op?
  3. Kunt u aangeven waarom ook de herfstbladeren tussen de perken en op de groene grasvelden nog niet verwijderd zijn?
  4. Waarom continueert u niet de in het verleden ingezette schoonmaakakties van gevel tot gevel?
  5. Kunt u aangeven welk budget (gespecificeerd) er beschikbaar is voor straatreinigen en hoe deze over het jaar verdeeld is?
  6. Waarom wordt er zo weinig aandacht geschonken aan het zwerfvuil, is er een tekort aan personeel?
  7. Deelt u onze mening dat daar waar al vuil ligt er gemakkelijk afval bij komt?
  8. Naast de al eerder gestelde vragen inzake de verwaarloosde toestand van enkele panden lijkt het wel alsof u ook aan de buitenruimte minder aandacht besteed, herkent u zich in deze constatering?

 
U desondanks een goed jaarwisseling toegewenst.

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom
Lianne van Kalken