GroenLinks Kamerlid Linda Voortman

GroenLinks Kamerlid Linda Voortman: blijf in gesprek en geef vertrouwen!

Op de goed bezochte nieuwjaarsreceptie van GroenLinks Vlaardingen/Maassluis afgelopen 12 januari was GroenLinks Tweede Kamerlid Linda Voortman aanwezig. In haar toespraak gaf ze een korte terugblik op het beleid rond de zorg en de bijstand. Daarin vonden veel veranderingen plaats en dat pakte niet altijd goed uit. Belangrijke kritiek van Voortman: “Deze veranderingen zijn met de rekenmachine in de hand gedaan.” De gevolgen daarvan lieten niet op zich wachten: “onzekerheid en ontevredenheid”. GroenLinks vindt dat het in 2017 anders moet.

Linda Voortman verschijnt regelmatig in onze regio die ze ‘een regio met forse uitdagingen’ noemt. Vooral op sociaal gebied. Iets wat haar, als het ‘sociale gezicht’ van GroenLinks, aan het hart gaat. Als mensen in een achterstandssituatie onvoldoende kansen krijgen, vergroot dit de tweedeling. Polarisatie ligt dan op de loer, of mensen wenden zich af van de samenleving. Volgens Voortman is het ‘aan ons als linkse partij om dat tegen te gaan.’ Vandaar het belang om in gesprek te blijven.

Voortman hekelde voorts de participatiewet, die ‘de strengste bijstandswet ooit is geworden.’ Positiever was zij over de jeugdzorg en de langdurige zorg die gedecentraliseerd zijn naar de gemeentes. Zorgelijk is wel dat dit ook weer tot forse bezuinigingen heeft geleid.

Nog een kanttekening: het verlies aan banen in de zorg. Voortman: ‘In de totale zorg verloren 60.000 mensen hun baan. Een substantieel deel daarvan werkte in de thuiszorg. Zorg die door de VVD schamperend als “ramen lappen” werd afgedaan.’ Een kwalificatie die Voortman ‘respectloos’ noemde, zeker omdat deze mensen juist een ‘belangrijke signalerende functie hebben.’

Maar zij was niet alleen naar Vlaardingen gekomen om terug te blikken, maar vooral om vooruit te kijken. Dat het anders moet, is, wat GroenLinks betreft, overduidelijk. Niet door te roepen dat er ‘een streep moet door wet zus of zo.’ De decentralisaties moeten juist verbeterd worden. Bijvoorbeeld door het probleem van de stapeling van eigen bijdragen tegen te gaan. Mensen met een beperking moeten vaak tal van andere bijdrages betalen. En dat kan flink oplopen.

Wat GroenLinks betreft schrapt een nieuw kabinet onmiddellijk de tegenprestatie in de bijstand: ‘Wij willen dat mensen in de bijstand met meer vertrouwen behandeld worden. Niemand zit voor de lol in de bijstand.’

GroenLinks vraagt ook aandacht voor werknemers in de zorg die met aanbestedingen te maken krijgen. Als voorbeeld noemde Voortman de regeling die in het streekvervoer geldt. Wanneer een vervoersmaatschappij een bepaald gebied overneemt, gaan de buschauffeurs automatisch mee. ‘Dat moet ook kunnen voor zorgmedewerkers in de WMO en de jeugdwet.’ Natuurlijk ging Voortman ook niet voorbij aan de verpleeghuiszorg en het manifest van Hugo Borst en Karin Gaemers. GroenLinks heeft dit van harte ondersteund.

Eigenlijk wil de partij af van het taboe dat de kosten van zorg niet mogen stijgen. Dat vraagt keuzes en heeft een prijskaartje, daarover was Voortman duidelijk: ‘Wij vragen daarom meer van grote bedrijven en de mensen met de hoogste inkomens. Ouderen hebben voor ons gezorgd toen wij klein waren. Het is nu onze taak goed voor hen te zorgen.’