Gemeentelijk onderhoudsbudget Broekpolder 2017 nu al op?

De gemeente Vlaardingen zou in januari al door het onderhoudsbudget voor de Broekpolder heen zijn. De fractie van GroenLinks stelt vragen aan het college en wil nader worden geïnformeerd.

__________________________________________________________________________________________

Vlaardingen, 26 januari 2017

Artikel 36 vragen: Onderhoud uitkijktoren Broekpolder

 

College van Burgemeester en Wethouders,

De uitkijktoren in de Broekpolder is wederom door vandalisme in ongebruik geraak. Volgens verkregen informatie zou de gemeente door het onderhoudsbudget heen zijn en kan er op dit moment geen herstel gepleegd worden.

De fractie van GroenLinks heeft de volgende vragen:

  1. Klopt het dat u al op 25 januari 2017 het gehele onderhoudsbudget voor 2017 gebruikt heeft?
  2. Zo ja hoe groot is het budget voor de Broekpolder en waaraan is (gedetailleerd) dit geld aan besteed?
  3. Is het juist dat u geen herstel aan de uitkijktoren wenst te plegen?
  4. Wat is de oorzaak van het kleine budget dat u in 2017 hiervoor heeft uitgetrokken?
  5. Er zou meer surveillance in de Broekpolder komen, is dit gerealiseerd?
  6. Waarom heeft dan toch dit kunnen gebeuren?
  7. Met welke frequentie heeft de surveillance plaatsgevonden?
  8. Is de door u voorgestelde surveillance maar een schijnveiligheid?
  9. Klopt het dat u werkt aan een veiligheidsplan voor deze locatie, zo ja, welke maatregelen gaat u treffen?
  10. Heeft het beperkte onderhoudsbudget te maken met de oprichting van een Coöperatieve vereniging in de Broekpolder waarbij de vereniging zelf maar het budget moet beheren en de gemeente dus gevrijwaard wordt van deze overlast?

 
Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom
Lianne van Kalken