Uitbreiding Rotterdam AirPort zorgt voor flinke toename geluidshinder Vlaardingen

Uitbreiding Rotterdam Airport zorgt voor flinke toename geluidshinder Vlaardingen

De petitie die omwonenden samen met GroenLinks tegen een uitbreiding van het aantal vluchten van Rotterdam Airport gestart is, is op dit moment al door ruim 2000 mensen getekend. Laat ook van u horen en teken ook deze petitie!

Al eerder meldden we dat in 2017 de regering met een beslissing zal komen over de wens van Rotterdam Airport om het aantal vluchten flink uit te breiden. Deze uitbreiding geldt vooral voor vluchten vroeg in de ochtend en laat in de avond. Dit zal in 2025 ertoe leiden dat ’s morgens vroeg en ’s avonds laat er bijna twee maal(!) zoveel vluchten zullen zijn als nu het geval is. Concreet gaat het in de toekomst dan om 117 vluchten per dag – op jaarbasis: van 52.000 nu naar 89.000 vluchten in 2025.

Invloed op het klimaat
Luchtvaart is een van de sectoren die het meest bijdraagt aan klimaatverandering. Vooral de korte vluchten binnen Europa zoals gepland vanaf Rotterdam Airport zijn funest en doorkruisen elk klimaatbeleid. Daarnaast levert vliegverkeer een grote bijdrage aan de hoeveelheid fijnstof in de lucht wat de toch al slechte luchtkwaliteit van Vlaardingen geen goed doet.

Specifieke gevolgen voor Vlaardingen
De gevolgen van deze uitbreiding zullen niet alleen in de directe omgeving van het vliegveld gevoeld worden. Ook de inwoners van Vlaardingen zullen geconfronteerd worden met de gevolgen. Al het inkomende vliegverkeer wordt namelijk netjes over onze stad geleidt. De aanvliegroute gaat over Ambacht, Indische Buurt en delen van de Holy en de Westwijk. Deze inkomende vluchten zorgen voor veel herrie; de vliegtuigen vertragen en gaan steeds lager vliegen. Het geluid houdt dus relatief lang aan terwijl de vliegtuigen op 500 meter hoogte over ons hoofd vliegen. Tijdens de piekuren zullen er dertien grote vliegtuigen, met een gewicht van meer dan zes ton, per uur over komen. Deze grote vliegtuigen zorgen logischerwijs voor de meeste geluidsoverlast. Op dit moment vliegen er acht over ons heen per uur. De frequentie van ernstige geluidhinder zal flink omhoog gaan.
Met name de bewoners van eerder genoemde Vlaardingse wijken zullen dus in grote mate geconfronteerd worden met een toename van geluidsoverlast. (Zie ook kaart onder de tekst.) De geluidseffecten van de uitbreidingsplannen zijn dusdanig groot dat de gemeente deze mee moet laten wegen bij ruimtelijke ontwikkeling in het gebied. De gemeente Vlaardingen moet dan wettelijk gezien de afweging maken of het gebied nog geschikt is voor woningbouw.

GroenLinks zal het college dan ook aansporen om zich uit te spreken tegen deze plannen. Dit komt niet alleen de Vlaardingers ten goede, we tonen ons dan ook solidair met de gemeenten Schiedam en Lansingerland.

Laat u horen!
Niet alleen de politiek kan van zich laten horen over de uitbreidingsplannen.
In samenwerking met de bewonersvereniging “Bewoners tegen Vliegtuigenoverlast Rotterdam Airport” (BTV) zijn we een petitie gestart. Ook u kunt zich uitspreken tegen deze uitbreidingsplannen. Inmiddels is deze petitie door meer dan 2000 mensen ondertekend.

Meer informatie kunt u vinden op de website van BTV.
Ook kunt u contact opnemen met Neill Voorburg - GroenLinks Vlaardingen - tel.nr. 06 41267228 of e-mail Neill.Voorburg@vlaardingen.nl.
U kunt dan ook meteen zo'n mooie (A3) poster bestellen. :) Zie hieronder.