GroenLinks Vlaardingen stelt vraen aan college over kap Oeverbos - 10 febr. 2017
Onderaan het bericht foto's van hoe het was...

Het Oeverbos gekapt…

De GroenLinks fractie heeft met grote verontwaardiging kennisgenomen van de kap van het Oeverbos door Rijkswaterstaat. Hierover hebben wij vragen gesteld aan het College.

_________________________________________________________________________________________

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
te Vlaardingen

Vlaardingen, 10 februari 2017

Betreft: Artikel 36 vragen betreffende het kappen van het Oeverbos
 

Geacht college,

Het is inmiddels een jaar geleden dat de GroenLinks fractie vragen gesteld heeft over het kappen van het tweede Volksbos door Rijkswaterstaat. Inmiddels hebben wij met schok kennis genomen van het feit dat het Oeverbos nu gekapt is. Zie voor een sfeerimpressie het filmpje van Ronald van der Bie.

Het is u bekend dat GroenLinks nog steeds tegen de komst van de Blankenburgverbinding is, en het zal u niet verbazen dat GroenLinks ook nog steeds tegen het zinloos kappen van bomen is.

Naar aanleiding van deze actie door Rijkswaterstaat heeft de GroenLinks fractie derhalve de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met het kappen van het Oeverbos te Vlaardingen?
  2. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de Blankenburgtunnel en de thans lopende zaak bij de Raad van State en wanneer deze uitspraak te verwachten valt?
  3. Kunt u duidelijk maken hoe het mogelijk is dat Rijkswaterstaat het Oeverbos al gekapt heeft, terwijl er nog gekeken wordt door de Raad van State naar het beroepschrift, waarin voor alternatieven voor het Tracébesluit Blankenburgtunnel wordt gepleit?
  4. Is in dit kader nu voldaan aan de verordening ten aanzien van de Vlaardingse kapvergunning, of eventuele andere regelgeving(en)?
  5. Bent u het met de GroenLinks fractie eens dat deze actie van Rijkswaterstaat nogal voorbarig is, aangezien de Raad van State nog uitspraak moet doen?
  6. Zo ja, welke gevolgen geeft het college hieraan en op welke termijn gaat u zich hierover uitspreken?
  7. Wat gebeurt er als de uitspraak van de Raad van State ervoor zorgt dat de aanleg van de Blankenburgtunnel onzeker wordt, plant de gemeente Vlaardingen dan opnieuw een bos op deze plek?

 
Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Lianne van Kalken
Kees Borsboom

Hieronder enkele foto's van het Oeverbos hoe het was.