Advertentie voor gemeenteraadskandidaten voor GroenLinks Vlaardingen - april 2017

Profiel van een GroenLinks gemeenteraadslid

Word jij GroenLinks gemeenteraadslid?
Vol enthousiasme over de steun voor de GroenLinkse beweging tijdens de afgelopen verkiezingen starten we de werving van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. GroenLinks wil met een aansprekende en sterke lijst aan deze verkiezingen meedoen.
We zoeken daarvoor goede volksvertegenwoordigers die het gedachtegoed van GroenLinks onderschrijven, goed onder woorden kunnen brengen en kunnen vertalen naar concreet praktisch handelen op lokaal niveau.
De kandidaten vormen zoveel als mogelijk een afspiegeling van de diversiteit van de bevolking van Vlaardingen en staan midden in de samenleving.

 

 

 

 
Een kandidaat raadslid:

 • onderschrijft het verkiezingsprogramma 2018-2022 zoals dat door de afdeling zal worden vastgesteld;
 • is lid van GroenLinks, of bereid dit te worden, en onderschrijft de uitgangspunten en het verkiezingsprogramma van de partij;
 • is in staat op basis hiervan standpunten in te nemen, deze goed te verwoorden en is scherp in het politieke debat;
 • is de Nederlandse taal voldoende machtig in woord en geschrift;
 • is deskundig op bepaalde terreinen en is in staat snel nieuwe kennis op te doen;
 • is in staat en bereid om samen met anderen een sterke fractie te vormen, samen verantwoordelijkheid te dragen voor besluiten, met de bereidheid om tot één standpunt te komen met respect voor de verschillende opvattingen;
 • kan omgaan met kritiek;
 • is goed in contacten met de media, en weet, ook kleine, successen in beeld te brengen;
 • onderhoudt de contacten met het netwerk in de stad van relevante organisaties en instellingen;
 • is in staat tot relativeren en heeft gevoel voor humor;
 • is resultaatgericht, besluitvaardig en heeft onderhandelingsvaardigheden;
 • is integer, authentiek en vertrouwenwekkend;
 • kan goed omgaan met en maakt gebruik van verschillende vormen van social media;
 • is in staat om emoties van mensen te begrijpen en deze en om te zetten in concreet progressief handelen;
 • heeft 15 tot 20 uur per week beschikbaar voor het raadslidmaatschap en de daarmee samenhangende activiteiten, zowel overdag als in de avonden, en kan flexibel met deze tijd om gaan.

De fractie
De gekozen leden vormen gezamenlijk de fractie. De fractie werkt vanuit de GroenLinks visie zoals die is vastgelegd in het verkiezingsprogramma. We zoeken een mix van denkers en doeners, van vasthoudende types en bruggenbouwers.

De fractie:

 • zet een herkenbaar beeld van de politieke lijn en de partij neer;
 • is alert en actief in het actuele politieke debat en daarbuiten;
 • agendeert zaken die we vanuit het programma van GroenLinks willen realiseren en zoekt daarbij draagvlak en steun bij andere partijen;
 • heeft politiek-strategisch inzicht en is resultaatgericht;
 • overlegt met steunfractie, vertegenwoordiging bestuur en eventuele andere deskundigen over politiek relevante onderwerpen;
 • heeft een groot netwerk in de stad, de Waterweggemeenten en de Metropoolregio en heeft verbindende kwaliteiten;
 • evalueert regelmatig haar eigen functioneren.
 • doet verslag van haar werkzaamheden aan de leden en via de website.

De lijsttrekker

De lijsstrekker is op aansprekende wijze het boegbeeld in de verkiezingscampagne. Afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen en mogelijke collegevorming kan de lijsttrekker ook de leider van de toekomstige fractie zijn. Gedurende de verkiezingsperiode van 2 maanden voert de lijsttrekker als het gezicht van GroenLinks Vlaardingen volop campagne, voert verkiezingsdebatten en laat haar of zijn gezicht zien waar het nodig is.

De lijsttrekker en mogelijke fractieleider:

 • is het boegbeeld van de fractie, beschikt over leiderschapskwaliteiten en politiek zelfvertrouwen;
 • heeft uitstekende communicatieve vaardigheden, is sterk in het debat en in staat goede contacten met de pers op te bouwen;
 • kan de fractie als team laten opereren in een open cultuur, is samenbindend, maar ook kritisch op de prestaties van de fractie en zichzelf;
 • beschikt over deskundigheid, ervaring, en politieke visie;
 • is een strategisch denker, die in staat is resultaatgericht te onderhandelen met andere fracties;
 • houdt bestuur, de leden, de wethouder en andere collegeleden op de hoogte van de werkzaamheden van de fractie.

Als je je kandidaat wilt stellen, zien we je brief met motivatie en CV graag uiterlijk 19 mei tegemoet. Dit kan per mail naar: jan.robberegt@wxs.nl en bureaunijk@gmail.com.
Voor meer informatie kun je mailen naar bovenstaande adressen of contact opnemen met Bronja Nijk, 06-24250166 of Jan Robberegt, 06 -22418685.

[Op woensdag 10 mei organiseren we een bijeenkomst voor iedereen die overweegt politiek actief te worden voor GroenLinks Vlaardingen.
Je bent welkom vanaf 19.30 uur in De Groene Luiken, Oosthavenkade 8.]
Lees HIER het verslag van deze avond.

Download hier "Profiel kandidaten 2018 - GroenLinks Vlaardingen".