GroenLinks aan Raad: heroverweeg en steun Palestijns monument

GroenLinks roept de Vlaardingse fracties op om het door het college ingenomen standpunt om geen medewerking te verlenen aan een gedenkmonument voor de Palestijnen in Vlaardingen te heroverwegen.

____________________________________________________________________________
 

OPROEP

 
Vlaardingen, 13 april 2017

Betreft: Afwijzing van het verzoek om een Palestijns gedenk monument te realiseren

 
Collega fractievoorzitters,

GroenLinks heeft op 28 maart 2017 laten weten dat zij de bovengenoemde afwijzing van het College van B&W van Vlaardingen betreurt. In de brief aan de Palestijnse organisatie geeft het College aan er voor alle Vlaardingers te willen zijn, maar geen politiek te willen bedrijven.

Het College geeft als argument dat het ministerie van Buitenlandse zaken advies heeft gegeven met als kern dat het onduidelijk is onder welke omstandigheden de Palestijnen uit hun land verdreven zijn. Het college toont begrip maar geeft aan oog te hebben voor de gevoelens en belangen van álle Vlaardingers.
Echter, juist deze Vlaardingers van Palestijnse afkomst hebben niet meer de mogelijkheid om naar hun geboortegrond terug te keren. Ook na overlijden is er voor hen geen plek meer in Palestina. Zij hunkeren naar een Palestijns gedenkteken op Vlaardingse bodem.

De afwijzing van het College om mee te werken aan het realiseren van een gedenkteken voor Palestijnen in Vlaardingen vindt GroenLinks dan ook teleurstellend. Het college doet hiermee geen recht aan het persoonlijke verdriet van een belangrijk deel van de burgers van Vlaardingen.

Graag roepen wij alle collega-partijen daarom op om gezamenlijk te komen tot een heroverweging van het genomen besluit. De Palestijnse inwoners van Vlaardingen hebben na vijftig jaar recht op een plek waar zij de onmogelijkheid om naar hun land van herkomst terug te kunnen keren een plek kunnen geven en waar zij hun dierbaren kunnen gedenken.

Mogen wij op jullie steun rekenen?

Met collegiale groet,
Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom
Lianne van Kalken