Lijdt leefbaarheid Vlaardingen in het zicht van een overslaghaven schipbreuk?

De gemeente Vlaardingen blijkt bereid om een overslaghaven in Vlaardingen te realiseren... GroenLinks is hierover zeer verbaasd en stelt daarom dan ook vragen aan het college. De burgers en de gehele gemeenteraad hebben hierover namelijk geen enkele informatie ontvangen.
Volgens uitspraken van de projectleider heeft het college geen bezwaar en zou de haven al in december 2017 operationeel moeten zijn. De reeds drukste en vuilste weg van Vlaardingen wordt nog drukker, het milieu en de leefbaarheid komen verder onder druk te staan.

__________________________________________________________________________________________________

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
te Vlaardingen

Vlaardingen, 9 mei 2017

Betreft: Artikel 36 vragen betreffende ontwikkelingen Coolport Westand
 

Geacht College,

Onze fractie heeft met verbazing kennis genomen van het radio interview van Wouter Schutte met de projectleider van de provincie Zuid Holland inzake ver gevorderde plannen betreffende de vestiging van een Coolport Westland in de Zevenmanshaven gelegen aan de Deltaweg in Vlaardingen.

Onze fractie heeft de volgende vragen:

 1. Bent u op de hoogte van de voorgenomen plannen in dit gebied, zo ja vanaf wanneer zijn de eerste contacten gelegd en met welke instanties?
 2. Welke overheidsinstanties zijn hierbij verder betrokken?
 3. Welke wethouder(s) zijn bij dit project betrokken?
 4. Klopt het dat u zowel de raad als de burgers van Vlaardingen nog niet geïnformeerd heeft?
 5. Zo ja, waarom niet en wanneer gaat u voldoen aan uw actieve informatieplicht?
 6. Hoeveel uitstoot van CO2 en fijnstof zullen de vrachtwagens produceren in het gebied rondom de Deltaweg en de Marathonweg?
 7. De Marathonweg zit al ver boven de maximale grens van CO2 en fijnstof, kan dit gebied deze toename zonder dat de gezondheidsproblemen van de bewoners verder toenemen?
 8. Heeft u de voorgenomen plannen al in het wijkplatform Indische Buurt gemeld?
 9. Bent u bereid om een milieuzone voor dit gebied in te stellen?
 10. Zo nee, hoe gaat u dat aan de bewoners rondom de Marathonweg dit uitleggen?
 11. De projectleider schat de slagingskans in op 80% en dit project zou tegen het eind van het jaar al gerealiseerd moeten zijn, ondersteunt u deze visie? Zo ja waarom; zo nee waarom niet?
 12. Wat zijn de financiële voordelen voor de gemeente Vlaardingen, en hoeveel bedragen deze?
 13.  Wat zijn de nadelen voor de gemeente Vlaardingen en haar inwoners?
 14. Klopt het dat de provincie financieel bijspringt als de infrastructuur in Vlaardingen moet worden aangepast?
 15. Klopt het dat u positief staat tegenover deze plannen en dat een deze dagen er beslist gaat worden?
 16. Waar in het concept Actieplan Mobiliteit wordt melding gemaakt van deze ontwikkelingen?
 17. Volstaat het aanleggen van een dubbele rotonde op deze weg om de 60.000 tot 100.000 transporten per jaar over deze weg toe te staan?
 18. Waar in uw visie staat dat Vlaardingen de meest ongezonde stad in deze regio moet worden?

 
Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen

Kees Borsboom
Lianne van Kalken