GroenLinks fractie roept college op Landgoed Hoogstad niet te verkopen - mei 2017
Landgoed Hoogstad 2009

GroenLinks fractie roept college op Landgoed Hoogstad niet te verkopen

Naar aanleiding van de voorgenomen verkoop van Landgoed Hoogstad, heeft Lianne van Kalken namens de fractie een brief gericht aan het College van B&W waarin zij namens de fractie verzoekt dit bijzondere stuk van Vlaardingen niet te verkopen. Gezien de bijzondere landschappelijk, historische en archeologische waarde van het terrein, waarop ook een stadsakker van Stadslandbouw is gelegen, vindt de GroenLinks fractie dat dit in beheer moet blijven bij de gemeente.

Eventuele coöperatie met burgers van Vlaardingen of huur of verkoop aan een gerenommeerde instelling op het gebied van cultureel erfgoed en natuurbehoud sluit de fractie niet bij voorbaat uit.  Daarom wil GroenLinks eerst inzage in de stukken, voordat er wordt overgegaan tot verkoop. 

_____________________________________________________________________________________

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
te Vlaardingen

Vlaardingen, 16 mei 2017

Betreft: Betreft voorgenomen verkoop van ‘Landgoed Hoogstad’

 

Geacht College,

Naar aanleiding van de voorgenomen verkoop van ‘Landgoed Hoogstad’, wil ook de GroenLinks fractie hierop reageren middels deze brief. Ook wij zijn van mening dat niet tot de verkoop van dit bijzondere stuk ergoed moet worden overgegaan. In de brief van 20 april jl. wordt door de CU/SGP terecht ingegaan op de bijzondere landschappelijk, historische en archeologische waarde van het terrein. Graag verwijzen wij naar deze brief en vullen hierbij aan dat ook de Stadslandbouw Van Ruytenburch, gevestigd op onder andere een stadsakker op Landgoed Hoogstad, niet op deze plek verloren mag gaan.

De maatschappelijk visie die de Stadslandbouw uitdraagt door op een duurzame en gezonde wijze groenten en bloemen te verbouwen, draagt ons inziens bij aan een aantrekkelijke en duurzame stad en biedt een groene ontmoetingsplek voor de burgers en kinderen. Dat moet je koesteren!

GroenLinks onderschrijft de gepresenteerde doelen en visie van de gemeente voor ‘Landgoed Hoogstad’ eveneens. Het behoud van cultuurhistorische- en monumentale waarde is voor ons doorslaggevend. Maar de verkoop ervan draagt echter op lange termijn niet bij aan de beste wijze waarop dit stukje verleden in Vlaardingen gewaarborgd zal blijven. Derhalve verzoeken ook wij ‘Landgoed Hoogstad’ als gemeentelijk bezit te oormerken en het niet te verkopen, maar te behouden. Eventuele coöperatie met burgers van Vlaardingen of huur/verkoop aan een gerenommeerde instelling op het gebied van cultureel erfgoed en/of natuurbehoud sluiten wij niet bij voorbaat uit. Graag hebben wij dan ook inzage in de stukken voor de verkoop -desnoods besloten-, alvorens u overgaat tot verkoop.

Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Lianne van Kalken
Kees Borsboom