GroenLinks Vlaardingen maakt zich zorgen om mogelijk gebruik van gif in het Oeverbos en stel vragen aan B&W - 12 juni 2017

Onkruidbestrijding Oeverbos - gebruik van bestrijdingsmiddelen of…

Op uitnodiging van Staatsbosbeheer is de fractie van GroenLinks Vlaardingen uitgenodigd om een demonstratie van onkruidbestrijding bij te wonen. Wat was de aanleiding?

De fractie had 12 juni vragen gesteld naar aanleiding van vermeend gebruik van bestrijdingsmiddelen in het Oerverbos.
Vanaf 1 januari 2017 heeft Staatsbosbeheer het toezicht en onderhoud overgenomen van Groenservice Zuid-Holland (GZH). Dit in opdracht van de gemeente Vlaardingen die eigenaar van het gebied is.
Het feitelijk onderhoud heeft Staatsbosbeheer uitbesteed aan een bedrijf dat onkruid bestrijdt door het te verbranden, een methode die in Vlaardingen niet (meer) voorkomt.

Bij de demonstratie werd zichtbaar dat het verbranden van het onkruid uiterlijk dezelfde kenmerken heeft als het bestrijden met verdelgingsmiddelen, echter met dit verschil dat verbranding veel milieu vriendelijker is dan het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Door verbranding worden de bladeren geschroeid, maar blijft de wortel intact en groeit weer door. Bestrijdingsmiddelen komen in de voedselketen en dat is iets dat we zeker niet willen.

In Vlaardingen wordt onkruid bestreden door de straten en paden met een staalborstel te borstelen, dus geen verbranding.
Hiervoor is een compliment aan de gemeente Vlaardingen op zijn plaats, dit borstelen van straten en paden is nog milieuvriendelijker dan de door Staatsbosbeheer toegepaste verbrandingsmethode omdat bij de laatste natuurlijk sprake is van onnodige CO2 uitstoot.

Dank ook aan de medewerkers van Staatsbosbeheer voor de demonstratie en de verkregen uitleg.

 
Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom
Lianne van Kalken