Vlaardingse begroting 2018 door Raad vastgesteld

Op woensdag 8 en donderdag 9 november heeft de begrotingsbehandeling 2018 plaatsgevonden. De traditionele tweedaagse begint altijd met een bijdrage van maximaal 10 minuten per fractie.

Ook GroenLinks had natuurlijk, naast de gebruikelijke kolom in Groot Vlaardingen, een bijdrage die dit jaar voor het eerst werd uitgesproken door Lianne van Kalken. De meeste bijdragen keken niet alleen vooruit naar het jaar 2018, maar hadden natuurlijk ook een terugblik over de afgelopen 4 jaar collegebeleid.

De fractie had een kritische noot inzake het gevoerde beleid en hekelde enkele omissies in de begroting 2018, goed en evenwichtig verwoord volgens een van de wethouders. Het college was weer aan het sparen gegaan, terwijl de stad er de komende jaren er nog steeds verloederd bij zal liggen. Veel ambities, weinig concrete doelstellingen, en met name de milieuparagraaf liet veel te wensen over. In 2050 zou het eindresultaat bereikt moeten zijn, maar hoe of met welke maatregelen bleef duister.

In een verkiezingsjaar is het gebruikelijk dat vele partijen middels amendementen een greep uit de kas doen om iets in de wacht te slepen om bij de komende verkiezingen met het bereikte resultaat te kunnen pronken.

De wethouder wees alle financiële amendementen af, maar dit maakte weinig indruk op de coalitie, die toch de rijen rondom het college zou moeten sluiten. De eenheid bij de coalitie ontbrak, het was 'ieder voor zich'.

De burgemeester mevrouw Jetten had nog een nieuwtje achter de hand gehouden. In plaats van een zgn. 2e termijn voor de raad moesten de fracties de amendementen van commentaar voorzien en werd direct daarna erover gestemd. Een reactie op het betoog van de wethouders werd daardoor onmogelijk. Tijdwinst werd echter niet behaald, het werd uiteindelijk bijna 12 uur middennacht.

Bij de stemmingen verliep de discussie chaotisch, we mochten niet over de inhoud spreken, het moest gaan over de begroting. Lijkt allemaal logisch, maar niet alle zaken stonden in de begroting. Bij bijna alle raadsleden stonden de vraagtekens in de ogen. Was dit nu de nieuwe manier om efficiënt te vergaderen?

Uiteindelijk werden vele moties en amendementen aangenomen en kon de raad unaniem voor de begroting 2018 stemmen.

Of er nog veel van het beoogde spaarsaldo 2018 overblijft, bleef een onbeantwoorde vraag.

Fractie GroenLinks

Kees Borsboom

lianne van Kalken