Tweede Meet-up over concept GroenLinks verkiezingsprogramma

Herinnering: Uitnodiging aan de Vlaardingse leden en sympathisanten van GroenLinks ter bespreking van het concept verkiezingsprogramma "Het kan anders! Ook in Vlaardingen" op 4 december a.s. De datum om amendementen in te dienen is gewijzigd van 1 naar 3 december!

______________________________________________________________________________

 
Beste Vlaardingse leden en sympathisanten van GroenLinks,
 

Er zit een rechts kabinet in het zadel, waardoor multinationals op hun wenken worden bediend en de oplossing voor het klimaatprobleem op zich laat wachten. Maar, steeds meer Nederlanders zijn zich er van bewust dat het echt anders moet. GroenLinks groeit en we kunnen er voor zorgen dat we de komende gemeenteraadsverkiezing onze invloed echt vergroten.
Het kan namelijk anders, ook in Vlaardingen.

De programma commissie heeft een verkiezingsprogramma opgesteld met voorstellen om van Vlaardingen een sociale, groene en open gemeente te maken. Ook in Vlaardingen staan we voor verandering. Staan we voor een nieuwe manier van politiek bedrijven. Voor een politiek waarin niet de winst op korte termijn centraal staat, maar ons gemeenschappelijke belang op de lange termijn en duurzaamheid op alle terreinen. We staan voor eerlijk delen in plaats van hardvochtig bezuinigen. We staan voor verbinding, vertrouwen en hoop, in plaats van verdeeldheid.

Het concept programma vindt u HIER.

Het programma is beknopt en helder en richt zich op die zaken die het verschil maken. Geen spoorboekje dus voor de komende vier jaar. Dat zorgt er voor dat het makkelijk te lezen is. Maar ook dat er dingen niet instaan. Dit betekent dat we na de verkiezingen als partij vaker met elkaar van gedachten moeten wisselen over thema’s waar we nog geen afspraken over gemaakt hebben. Wat ons betreft hoort dit bij de democratische uitdaging waar we als partij voor staan.

Op 4 december stellen we het verkiezingsprogramma vast.
Zie HIER voor tijd en het adres.

GroenLinks leden en sympathisanten zijn van harte welkom. Alleen leden die langer dan 3 maanden lid zijn kunnen ook stemmen.
Wil je zaken veranderen aan het concept programma of nieuwe onderwerpen voorstellen? Dat kan! Lees onder aan deze brief hoe dat moet.

Ik hoop op een grote opkomst op 4 december!

Namens het bestuur van GroenLinks Vlaardingen

Maurice van Beers,
Voorzitter.

 

________________________________________________________________

 
Een amendement in vijf stappen:

Eén: geef aan waar je amendement betrekking op heeft (dus bijvoorbeeld, paragraaf 6, punt c),
Twee: geef vervolgens aan wat er weg moet of bij moet komen en,
Drie: hoe de zin er vervolgens uit komt te zien.
Vier: geef kort een argumentatie voor je amendement en namens wie het is opgesteld.
Vijf: stuur je amendement uiterlijk 3 december naar de programma commissie via de voorzitter: maurice@mauricevanbeers.info