Gemeenteraad stemt in met een plofkippenrestaurant in Vlaardingen  - 25 januari 2018

Een plofkippenrestaurant in Vlaardingen – wat voor stad willen we zijn?

Op donderdag 25 januari is de geplande verkoop van grond aan KFC besproken in de Vlaardingse Raad. GroenLinks heeft zich op grond van dierenwelzijn, gezondheid van de inwoners van Vlaardingen en duurzaamheid (middels een amendement) uitgesproken tegen de komst van een KFC restaurant. Helaas heeft een meerderheid van de Raad echter aangegeven wel akkoord te gaan met de vestiging van een KFC restaurant.

Wie vanaf de Vijfsluizen Vlaardingen binnenkomt wordt begroet door een Burger King en door, zowel vervallen als nog in gebruik zijnde, industrie. Te midden van voortkruipend vrachtverkeer kom je langs een plompverloren bordje met daarop “Vlaardingen, groenste stad”. Een claim die een willekeurige bezoeker aan Vlaardingen zich even verbaasd achter de oren doet krabben. Het ziet er naar uit dat de Kentucky Fried Chicken zich nu ook mag gaan vestigen op dit gewilde stukje Vlaardingen.

Via deze toegangsweg geeft Vlaardingen direct een visitekaartje af... Echter, is dit de stad die we willen zijn?

De vestiging van dit restaurant op deze plek is namelijk om meerdere redenen niet wenselijk:

1. Dierenleed
Ten eerste is het restaurant medeplichtig aan het in stand houden van ernstig dierenleed.
KFC ‘gebruikt’ kippen die in 6 weken worden vetgemest en volgestopt met antibiotica. De kippen worden beperkt in hun natuurlijke behoeften. Ze hebben nauwelijks bewegingsruimte, komen nooit buiten en lopen een groot risico op dierziekten. Door hun absurd snelle groei hebben veel kippen pijn en bezwijken onder hun eigen gewicht. De dieren staan hun leven lang in hun eigen poep en aan het eind van hun korte leven worden ze zo goedkoop mogelijk geslacht en verwerkt tot hot wings of filet bites.
Wetenschappers van onder meer de Wageningen Universiteit bevestigen dat het welzijn van deze dieren ver beneden de maat is. Zo pleiten ze b.v al langer voor nieuwe manieren om dieren te houden en tot andere stalontwerpen te komen.

Wereldwijd wordt inmiddels actie gevoerd om KFC aan te moedigen strikte dierenwelzijnseisen te stellen voor de dieren die gedood worden voor de verkoop in hun restaurants. Helaas zijn ze daar tot op heden ongevoelig voor.

Volgens GroenLinks moet het college bereid zijn de dierenwelzijnseisen als criterium aan de orde te stellen. Wanneer KFC plofkippen in hun producten blijft gebruiken zou het college af moeten zien van verkoop van de grond. GroenLinks pleit dan ook voor het opnemen van dierenwelzijnseisen als criterium bij het verlenen van vestigingsvergunningen en bij het verkopen van grond.

2. Gezondheid
Ten tweede heeft dit fastfoodrestaurant een negatieve invloed op de volksgezondheid.
Vele wetenschappelijke studies tonen de negatieve invloed van het eten van fastfood op de gezondheid aan. Fastfood verhoogt o.a. het risico op obesitas, hartziekten en diabetes.
Door het grootschalige gebruik van antibiotica binnen de voedselketen van KFC stijgt de hoeveelheid menselijke infecties als gevolg van antibiotica resistente bacteriën. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de salmonellabacterie. Daarnaast komt er antibiotica via de mest in het grond- en oppervlakte water. Zo komen resistente bacteriën in het milieu wat een bedreiging kan vormen voor de volksgezondheid.

Volgens GroenLinks zouden we hier in Vlaardingen op moeten komen voor de gezondheid van de inwoners van onze stad en in de rest van Nederland. Door bovengenoemde is de komst van KFC dan ook onverenigbaar met het streven van Vlaardingen om een gezonde, Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) gemeente te zijn. Daarbij komt ook nog eens dat recentelijk is gebleken dat het afgelopen jaar gezonde voeding wederom duurder is geworden en ongezonde voeding goedkoper. Deze trend zouden we in Vlaardingen niet moeten en willen faciliteren.

3. Klimaatverandering
De grootschalige bio-industrie die door een restaurant als KFC in stand wordt gehouden draagt in grote mate bij aan klimaatverandering. Zo bestaat het voer voor de dieren voor een groot deel uit Zuid-Amerikaanse soja. Voor de teelt van soja wordt in Zuid-Amerika oerwoud gekapt en natuur vernield. Naast het feit dat de kap van regenwoud een grote hoeveelheid CO2 produceert, moet het voedsel ook allemaal hierheen vervoerd worden. Nederland is inmiddels de grootste soja importeur van de EU. Door het mogelijk maken van een KFC vestiging in Vlaardingen draagt ook de gemeente bij aan de opwarming van de aarde.

Wat voor stad willen we zijn?
GroenLinks vindt dat duurzaamheid en dierenwelzijn als criterium gebruikt moeten worden voor het verlenen van een vergunning of de verkoop van grond.
De goedkeuring van de Raad is een gemiste kans om een duidelijk signaal af te geven en te kiezen voor een groene en gezonde identiteit.

Dit leidt wat GroenLinks betreft tot een soort existentiële vraag: Wat voor stad willen we als Vlaardingen zijn? Willen we werkelijk een duurzame stad zijn, een stad die gezondheid van mens en dier hoog in het vaandel heeft staan? Willen we een stad zijn die het bordje “Groenste stad” weer waardig is?
Want als we dit daadwerkelijk nastreven, dan moeten we ons goed afvragen of de komst van een KFC restaurant hieraan bijdraagt.

 
Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Neill Voorburg