GroenLinks Vlaardingen presenteert een 3-punten plan voor goede woningen - februari 2018

GroenLinks 3-puntenplan - Wonen voor Iedereen

GroenLinks Vlaardingen komt met 3-punten plan voor goede en betaalbare woningen.

  1. Wonen voor studenten; studenten zijn een aanwinst voor Vlaardingen. Daarom zorgen we voor studentenwoningen voornamelijk rond het centrum en in de riverzone.
     
  2. Wonen voor iedereen; we maken harde afspraken met woningbouwcorporaties om sociale woningen te behouden. We zorgen voor huur- en koopwoningen voor middeninkomens en starters.
     
  3. Wonen in de toekomst; we gaan bestaande huizen versneld verduurzamen, dit leidt tot meer wooncomfort en een lagere energierekening. Nieuwe woningen zijn vanzelfsprekend energieneutraal, en gaan niet ten koste van groen.

GroenLinks Vlaardingen vindt dat iedereen goed, betaalbaar en duurzaam moeten kunnen wonen. In iedere wijk. We zetten daarbij extra in op jongeren. Onderwijsinstellingen en bedrijven trekken veel studenten die woonruimte zoeken. Door de Hoekse Lijn wordt Vlaardingen aantrekkelijk om te (blijven) wonen en in Rotterdam te studeren. In ons verkiezingsprogramma doen we aantal voorstellen om het wonen in Vlaardingen nog aantrekkelijker te maken. GroenLinks presenteert een 3-puntenplan met concrete voorstellen voor goed en betaalbaar wonen in Vlaardingen

Voor meer informatie kunt u het verkiezingsprogramma raadplegen en contact opnemen met Lianne van Kalken of Neill Voorburg.