GroenLinks 3-puntenplan - Schone lucht in de stad

GroenLinks Vlaardingen vindt het de hoogste tijd om zogenaamde economische belangen niet langer boven de gezondheid van Vlaardingers te stellen. Daarom komen we met een 3-puntenplan om direct werk te maken van een betere luchtkwaliteit voor alle Vlaardingers.

  1. GroenLinks stimuleert het gebruik van de fiets. De stad wordt zo ingericht dat alle plekken in Vlaardingen per fiets sneller te bereiken zijn dan per auto.

  2. GroenLinks gaat Vlaardingen verregaand vergroenen. Op plaatsen waar de luchtkwaliteit het slechts is komen ‘groene muren’. Het is mogelijk om met een ‘groene muur’ het gezonde effect van 275 bomen te creëren.

  3. De Marathonweg heeft de slechtste luchtkwaliteit in Vlaardingen. Om dit voor eens en voor altijd op te lossen wordt de weg verdiept en overkapt.

Door de slechte luchtkwaliteit ‘rookt’ iedereen in Vlaardingen gemiddeld méér dan vijf sigaretten per dag mee. Dit leidt tot ernstige gezondheidsschade en voortijdig overlijden. Dat moet zo snel mogelijk veranderen. Voor de gezondheid en het welbevinden van mens en dier is het van groot belang om de luchtkwaliteit in Vlaardingen blijvend te verbeteren.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt fijnstof “veruit de grootste milieubedreiging voor de mens”. Bij gezonde mensen kan fijnstof al ademhalingsklachten veroorzaken, maar voor mensen met een longaandoening (astma, bronchitis, longemfyseem of COPD) betekent het een nog verdere achteruitgang van hun zuurstofcapaciteit.

Bij kinderen is vastgesteld dat niet alleen de ontwikkeling van hun longen, maar ook die van hun hersenen kan achterblijven door luchtvervuiling. En dan spreken we niet over extreme vervuiling, maar over niveaus die ook in Vlaardingen worden gemeten. Het nare is dat de grootste pieken in de fijnstof niveaus ‘s ochtends en aan het eind van de middag worden gemeten (de spits), precies die momenten dat kinderen naar school gaan, buiten spelen of sporten. We hebben het dan over het equivalent van ruim 7 sigaretten meeroken op de slechtste plekken in Vlaardingen, met name rondom de Marathonweg, zoals de Floreslaan.

Daarnaast is het zo dat wanneer mensen met een longaandoening zich, vanwege ademhalingsproblemen, minder gaan inspannen dit tot een nóg mindere zuurstoftoevoer naar hun spieren lijdt; een negatieve vicieuze cirkel...

Noodzakelijke maatregelen
Verbetering van de luchtkwaliteit is een grote lokale, nationale en internationale uitdaging.
Om een slag te maken vindt GroenLinks dat we zo snel als mogelijk is van fossiele brandstoffen af moeten.
Tot die tijd gaan we niet stilzitten en moet de gemeente Vlaardingen alles op alles stellen om de luchtkwaliteit te verbeteren.
GroenLinks wil lokaal extra stappen zetten om de luchtkwaliteit in Vlaardingen te verbeteren. Daarom gaan we onze stad verregaand vergroenen en nog beter inrichten voor fietsers, wandelaars en openbaar vervoer. Vervuilende scooters zijn een grote bron van vervuiling, al helemaal wanneer je ernaast staat bij een stoplicht, we gaan ze dan ook weren. Waar mogelijk zullen we de grootste vervuilers binnen de stadsgrenzen aan banden leggen, bijvoorbeeld door een milieuzone bijvoorbeeld voor het centrum en woonwijken waardoor alleen nog schone vervoermiddelen de stad binnenkomen. Er zal geld vrij gemaakt moeten worden om de meest ongezonde locaties in Vlaardingen structureel te verbeteren. GroenLinks pleitte al eerder voor een overkapping van de Marathonweg; hoogste tijd dit plan ten uitvoer te brengen.

Als we nu niet in actie komen zal de luchtkwaliteit enkel verslechteren. Zo komt er steeds meer vrachtverkeer in onze stad, bijvoorbeeld door de op handen zijnde Coolport overslag aan de Deltaweg. Daarnaast is Vlaardingen in de nabije toekomst, mocht de Blankenburgverbinding doorgaan, volledig omsloten door snelwegen.

Met het 3-puntenplan maken we direct werk van een betere luchtkwaliteit voor alle Vlaardingers!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lianne van Kalken of Neill Voorburg.

Klik op onderstaande afbeelding om de poster van dit plan te zien.