Een sociaal Vlaardingen - een 3-puntenplan voor een stad waar iedereen mee kan doen - GroenLinks Vlaardingen maart 2018

GroenLinks 3-puntenplan - Vlaardingen, een stad waarin iedereen mee kan doen

GroenLinks wil de nadruk leggen op wat mensen wel kunnen en daarin investeren. We verzetten ons tegen de “eigen-bult-dikke-schuld mentaliteit.” GroenLinks wil eerlijke kansen voor iedereen en de welvaart eerlijk verdelen. En komt daarom met een 3-puntenplan.

  1. GroenLinks investeert in preventie van problematische schulden.

  2. GroenLinks legt mensen in de bijstand minder regels op en laat ze gemakkelijker bijverdienen.

  3. GroenLinks wil experimenteren met verschillende varianten van een basisinkomen.

De afgelopen jaren is de ongelijkheid in Nederland groter geworden. De mensen met geld en de grote bedrijven gaan erop vooruit. Het afschaffen van de dividendbelasting is een treffend voorbeeld. Mensen met een gewoon salaris zijn erop achteruitgegaan. Tijdelijke contracten zijn de norm geworden. Een vaste baan als luxeproduct voor weinigen.

In de tussentijd worden er miljoenen euro’s gepompt in programma’s om mensen aan het werk te krijgen door middel van coaching, training, omscholing en begeleiding. Met vooral mooie contracten voor adviesbureaus en verder weinig resultaat. Terwijl initiatief van mensen zelf om als vrijwilliger aan de slag te gaan of klussen aan te nemen worden afgestraft. Zit het dan extra tegen en loop je in de schulden dan zorgt de geprivatiseerde schulden industrie ervoor dat je nog dieper in de schulden raakt.

Dit moet echt anders. Juist in Vlaardingen waar veel mensen de eindjes aan elkaar moeten knopen. Wij geloven dat iedereen wat van zijn of haar leven wil maken. Juist daarom willen we vanuit vertrouwen kijken we hoe we Vlaardingers verder kunnen helpen.

Minder regels in de bijstand en experimenten met varianten van een basisinkomen zijn afhankelijk van landelijk beleid. In april 2017 is echter het besluit experimenten met de participatiewet in werking getreden op basis waarvan gemeenten kunnen experimenteren wat het best werkt. Gemeenten als Tilburg, Groningen en Amsterdam zijn hiermee al aan de slag gegaan – zie ook het artikel van RTL-Nieuws “Amsterdam start proef: 2400 euro bijverdienen bovenop de bijstand”. Door dit soort experimenten te starten zal er steeds meer bewijs komen hoe we een eerlijker systeem kunnen bouwen op basis van vertrouwen.

Voor meer informatie kunt u het verkiezingsprogramma raadplegen en contact opnemen met Lianne van Kalken of Neill Voorburg.

Klik op onderstaande afbeelding om de poster van dit plan te zien.