In het AD: ONS: breng leegstand Vlaardingen snel in kaart

ONS Vlaardingen vindt dat het college binnen twee weken met een verordening komen om de leegstand in Vlaardingen in kaart te brengen. Alleen... is het reces nu.... In een bericht in het AD van 1 augustus reageert o.a. fractievoorzitter van GroenLinks Lianne van Kalken op de ideeën van ONS.

tekst uit het AD van woensdag 1 augustus
____________________________________________________________________________________

Klik HIER voor de PDF

ONS: breng leegstand Vlaardingen snel in kaart
Grootste partij wil binnen twee weken concreet plan zien

ROLF EIJGENRAAM

ONS.Vlaardingen wil snel een leegstandsverordening invoeren zoals in Schiedam, zodat duidelijker wordt welke panden leeg staan en waarom. De partij verwacht van het college binnen twee weken een plan.

Eigenaren van Schiedamse winkelpanden zijn sinds augustus 2017 verplicht zich bij de gemeente te melden wanneer een zaak leeg komt te staan. Meldt de eigenaar zich niet, dan hangt hem een boete boven het hoofd. De leegstand in de gemeente is sinds de invoering van de verordening afgenomen van 25,9 naar 19,5 procent.

De grootste partij in de Vlaardingse raad - ONS.Vlaardingen - diende gisteren schriftelijke vragen in bij het college van b & w. In november vorig jaar werd een motie aangenomen waarin een leegstandsverordening werd bepleit. De partij wil uitleg van het nieuwe college waarom die er acht maanden later nog niet is.

ONS-raadslid Ron Boers, die de vragen optekende, zou het liefst zien dat er een strengere verordening dan de Schiedamse regeling wordt ingevoerd. ,,Een vastgoedeigenaar weet van tevoren wanneer een pand leeg komt te staan. Dan kunnen ze dit ook direct bij de gemeente melden", vindt Boers. ,,In Schiedam kan dat binnen zes maanden na leegstand." De partij vindt dat de gemeente met Schiedam moet praten om van hun aanpak te leren en moet onderzoeken wat juridisch mogelijk is om lakse pandeigenaren aan te pakken.

GroenLinks-fractievoorzitter Lianne van Kalken is positief. ,,Zolang het niet alleen bestraffend maar ook stimulerend werkt lijkt mij er niets op tegen leegstand te bestraffen", onderbouwt Van Kalken haar mening. ,,Wij zien zeker iets in de Schiedamse aanpak."

SP-raadslid Ingrid Wijker ziet geen heil in het beboeten van pandeigenaren. ,,De economie trekt weer aan", stelt Wijker. Volgens haar lost het probleem zichzelf op. ,,Kijk het tot het einde van dit jaar aan, daarna kunnen altijd nog maatregelen genomen worden."

Wijker vindt het onrealistisch dat Ron Boers het college oproept binnen twee weken met een verordening te komen. ,,Niet iedereen zal opeens terug van vakantie komen om een verordening op te stellen." Van Kalken heeft ook geen begrip voor de termijn. ,,Hij wil dat iedereen alles laat vallen wanneer er vragen gesteld worden. Dat lijkt mij niet de juiste gang van zaken."