Ik dank de leden voor het vertrouwen mij te benoemen in het bestuur van GroenLinks. De partij heeft het mogelijk gemaakt dat ik 7 jaar wethouder mocht zijn in onze stad. Ik heb dat met veel genoegen gedaan en kijk met een tevreden gevoel op die periode terug.

Nu we als GroenLinks niet meer in het College vertegenwoordigd zijn wil ik mij graag blijven inzetten voor een duurzame, sociale en groene stad. Dat GroenLinks daar hard voor nodig is blijkt wel uit de zielloze bezuinigingsbegroting die het huidige College gepresenteerd heeft. De fractie doet daarvoor het ‘dagelijkse’ politieke werk.

Samen met de andere bestuursleden wil ik de komende tijd graag werken aan een lokaal sterk en GroenLinks met betrokken leden. GroenLinks kan in de oppositie een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de stad. Daarvoor is een actieve partij met actieve leden een voorwaarde. En dat kan! Er zit ontzettend veel potentieel en talent onder onze leden!

Binnen het bestuur is afgesproken dat ik de portefeuille Public Relations ga behartigen. Een mooie term die zich in de praktijk nog verder zal invullen.

Ik hoop op een prettige samenwerking in de toekomst.

___________________________________________

Tel.nr.: 06-22418685