Meewerken aan ideeën om van Vlaardingen een groene en duurzame stad voor alle Vlaardingers te maken  beviel me zo goed, dat ik besloten heb me kandidaat te stellen als bestuursvoorzitter, een rol die mij door de ALV is gegund. Ik hoop daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van ons programma. Verbinding is voor mij het sleutelwoord.

In mijn werk als enterprise architect bij Stedin ben ik nauw betrokken bij de energietransitie. Duurzaamheid en klimaat zijn voor mij dan ook belangrijke thema’s. De grote uitdaging is om iedereen naar draagkracht een bijdrage te laten leveren aan de verduurzaming, en niet, zoals nu het geval is, dat vooral de rijken kunnen profiteren van subsidies op zonnepanelen, elektrische auto’s  en het verduurzamen van hun woningen, terwijl de rekening daarvoor onevenredig zwaar op de schouders van de minder bedeelden komt te rusten. Ook daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.