Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Nieuw college geïnstalleerd

  Nieuw college geïnstalleerd - 5 juni 2018

  In een buitengewone raadsvergadering van 5 juni 2018 kwam er een eind aan het oude college. De fracties die een wethouder leveren voor het nieuwe college (ONS.Vlaardingen, SP, GroenLinks, VVD en CDA) droegen deze eerst voor, waarna er over hen gestemd werd. Dit nadat unaniem door de Raad werd ingestemd met het zogeheten rompakkoord. Namens de fractie van GroenLinks werd door Lianne van Kalken Bart de Leede voorgedragen als wethouder. Hieronder deze tekst.

  Lees verder
 2. Alarmerend verlies aan insecten – GroenLinks wil maatregelen

  Alarmerend verlies aan insecten – GroenLinks wil maatregelen

  Het gaat slecht met onder andere bijen, kevers, vliegen en vlinders. Het aantal insecten is de afgelopen decennia met twee derde afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Natuurmonumenten is uitgevoerd. De resultaten zijn in lijn met Duits onderzoek uit 2017 waaruit al bleek dat 76% van de insecten de afgelopen 27 jaar is verdwenen. GroenLinks maakt zich ernstig zorgen en wil ook in Vlaardingen actie en stelt een drietal maatregelen voor.

  Lees verder
 3. Tweede hoorzitting Blankenburgtunnel bij Raad van State

  Blankenburgtracé

  Op 26 april 2018 vond bij de Raad van State voor de tweede keer een zitting plaats over het Tracébesluit voor de Blankenburg-tunnel. De zitting ging over de wijzigingen in het Tracébesluit die de minister van Infrastructuur & Waterstaat in het najaar van 2017 doorvoerde. Advocaten van het ministerie van Infrastructuur en Auke Wouda namens de beroepspartijen (o.a. de Midden-Delfland Vereniging) werden ruim drie uur bevraagd door de leden van de RvS.

  Lees verder
 4. GroenLinks vraagt college: mag bomenkap tijden het broedseizoen?

  Broedseizoen

  Onlangs constateerde GroenLinks dat er binnenkort gestart wordt met de kap van bomen aan de Watersportweg in de Broekpolder. Een grote hoeveelheid bomen langs kanovereniging Natsec en de Jachtvereniging zijn inmiddels van een merkteken voorzien. We zitten nu echter midden in het broedseizoen*). In de bomen en het omliggende struikgewas hebben tal van vogels hun nest. GroenLinks is tegenstander van kappen tijdens het broedseizoen.

  Lees verder
 5. GroenLinks stelt vragen over collectieve zonnepanelen

  Op 22 november 2017 heeft de voorzitter van de Coöperatie Vlaardings Energie Collectief UA aan het College van B&W en de Raad een brief gezonden over collectieve zonnedaken op panden in eigendom van de gemeente. Per brief van 27 februari jl. heeft de Teammanager Vastgoed namens burgemeester en wethouders een reactie gezonden. De brief van de Coöperatie was ook gericht aan de Raad, maar is nooit aan de Raad gezonden. Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks vragen gesteld. Lees ze hier.

  Lees verder
 6. GroenLinks doet mee aan de coalitieonderhandelingen

  Donderdag 19 april hebben informateurs Frans Hoogendijk (ONS.Vlaardingen) en Arnout Hoekstra (SP) hun conclusies gepresenteerd na de gesprekken die afgelopen week met de partijen hebben plaatsgevonden. Een coalitie met ONS.Vlaardingen, SP, VVD, GroenLinks en het CDA lijkt volgens hen het meest voor de hand liggend.

  Lees verder