Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. D66 en GroenLinks kritisch op plannen college voor verhoging percentage afvalscheiding

  De fracties van D66 en GroenLinks hebben vragen gesteld over de plannen die het college heeft m.b.t de afvalscheiding in Vlaardingen. Het scheidingspercentage zit nu op ongeveer 26 procent, de ambitie in Vlaardingen ligt op 44 procent. Het plan van het college geeft onvoldoende aan hoe de beoogde doelstellingen zullen worden bereikt. D66 en GroenLinks zullen alternatieven aandragen om de doelstellingen te realiseren en het college tot actie aan te zetten.

  Lees verder
 2. GroenLinks over de Vlaardingse Voorjaarsnota 2016

  Kees Borsboom namens GroenLinks Vlaardingen in reactie op de Voorjaarsnota 2016 - 6 juli 2016

  "De tien minuten spreektijd doen geen eer aan de Voorjaarsnota" naar de mening van GroenLinks, "wij vinden Vlaardingen en de Vlaardingers te belangrijk om dat af te raffelen." Daarom behalve de uitgesproken tekst van tien minuten tijdens de Raadsvergadering van woensdag 6 juli 2016 ook een aanvullende schriftelijke reactie én een bijdrage voor Groot Vlaardingen. Hieronder vindt u de drie delen die tezamen de bijdrage van GroenLinks vormen op de te behandelen Voorjaarsnota.

  Lees verder
 3. Motie ter verbetering van energielabel en binnenklimaat van Vlaardingse scholen

  Op de Raadsagenda van 29 juni staat het punt ‘Integraal Huisvestingsplan’. De fractie van GroenLinks zal, samen met ONS Vlaardingen en D66 bij dit agendapunt bijgaande motie indienen. De motie is een direct gevolg van de onlangs gehouden klimaatconferentie waar diverse partijen zich een inspanningsverplichting hebben opgelegd om de beoogde klimaatdoelen te gaan realiseren.

  Lees verder
 4. GroenLinks vraagt: Mist Vlaardingen de Metropoolregio-boot?

  De fractie van GroenLinks maakt zich zorgen over de betrokkenheid van Vlaardingen bij de activiteiten van de Metropoolregio en roept het college op tot een actieve inzet, betrokkenheid en informatie aan de raad. Het investeringsprogramma voor de komende decennia bevat nauwelijks of geen Vlaardingse projecten.

  Lees verder
 5. Gastcolumn: Doe iets

  Weer een gastcolumn - de achtste - van Ronald. Dit maal beschouwt hij de ontwikkelingen in ons ‘beschaafd’ Nederland/Europa als het gaat om hoe wij naar elkaar kijken, elkaar be- en veroordelen en hoe er in de wereld, in toch wel zeer snelle vaart, afgestevend lijkt te worden naar een ontmanteling van onze parlementaire democratie. We maken het mee en kijken ernaar. Of niet?! Kortom een oproep aan alle mensen van goede wil: Ga voor u zelf na wat uw eigen standpunt is en ‘doe iets!’.

  Lees verder
 6. De Blankenburgtunnel - Het is pas over als de dikke dame gezongen heeft…

  Veel protest tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel!

  Er is de afgelopen jaren veel om de Blankenburgtunnel te doen geweest, de gemoederen zijn soms hoog opgelopen, zowel onder de Vlaardingse bevolking als in de Vlaardingse politiek. We zitten al jaren in de greep van de tunnel. In de maatschappelijke en politieke discussie is een ding echter duidelijk geworden; niemand in Vlaardingen ziet de komst van de tunnel volgens de huidige plannen met blijdschap tegemoet.

  Lees verder
 7. Kom naar de Vlaardingse Klimaattop!

  Klimaattop Vlaardingen - 3 juni 2016 Stadsgehoorzaal

  De klimaattop van 3 juni in de Stadsgehoorzaal wordt een belangrijke eerste stap voor klimaatmaatregelen in Vlaardingen. We zijn daarom ook zeer verheugd dat de gemeente deze top organiseert nadat GroenLinks al in december vorig jaar na het klimaat akkoord in Parijs hiertoe opriep.

  Lees verder