Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. De rotterdamwet in Vlaardingen, een illusie

  In een open brief (hieronder) zet GroenLinks raadslid Lianne van Kalken nog eens uiteen waarom de zogeheten Rotterdamwet er beter niet kan komen: "Deze ‘Rotterdamwet’ leidt hooguit tot meer stigmatisering, is niet effectief en levert – blijkt uit onderzoeken – geen wezenlijke bijdrage aan de leefbaarheid in kwetsbare buurten en wijken. Andere maatregelen werken in de praktijk veel beter. Investeren in onderwijs, werk,  inkomen, sociale netwerken, wijkteams en wijkagenten zowel als in woningverbetering, nieuwbouw en openbare voorzieningen. Dát zet zoden aan de dijk.".

  Lees verder
 2. GroenLinks roept op tot een Vlaardingse klimaattop

  Klimaattop Parijs 12 dec. 2015 bereikt akkoord - GroenLinks Vlaardingen roep op tot Vlaardingse klimaattop

  Na de positieve afloop van de klimaattop in Parijs is de urgentie helder: ook in Vlaardingen moeten we aan de slag om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden. GroenLinks Vlaardingen roept alle partijen op samen met burgers, bedrijven, deskundigen en organisaties werk te maken van hernieuwbare energie en klimaat neutrale woningen.

  Lees verder
 3. Dag van de Rechten van de Mens – 10 december

  Dag van de Rechten van de Mens – 10 december 2015

  Donderdag 10 december is de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Respect voor mensenrechten is nog niet vanzelfsprekend en we hebben uw steun nodig om dat te verbeteren. O.a. is er weer een Amnesty schrijfmarathon van 12.00 - 00.00 uur in de Windwijzer.

  Lees verder
 4. VNG ook voor wietteelt uit het illegale circuit

  De teelt van cannabis moet volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uit het illegale circuit. Dat blijkt uit een rapport uitgebracht op maandag 30 november jl. GroenLinks Vlaardingen is blij met het rapport.

  Lees verder
 5. Blankenburgverzet - de eindfase

  Vlaardingen tegen Blankenburgtunnel - okt. 2015

  Onze acties hebben zin gehad. Bijna 2000 zienswijzen zijn er ingeleverd door burgers uit Vlaardingen tegen de Blankenburgtunnel. We hebben twee goed bezochte actiebijeenkomsten georganiseerd en bijna 2000 folders verspreid in de stad om mensen op te roepen hun stem te laten horen.

  Lees verder over onze plannen
 6. Rijkswaterstaat stoomt Vlaardingse kinderen klaar voor Blankenburgtunnel?

  Rijkswaterstaat is begonnen met een propagandistische campagne op een aantal Vlaardingse basisscholen om jongeren maar alvast te laten wennen aan herrie en ongemak bij de aanleg van wegen en tunnels. GroenLinks vraagt zich af of deze eenzijdige PR campagne de toets der kritiek kan doorstaan en stelt vragen aan het college.

  Lees verder
 7. GroenLinks stelt vragen over vreugdevuur oudejaarsnacht

  In het bewonersplatform Indische Buurt is door de gebiedsmanager aangegeven dat er dit jaar weer een groot “vreugdevuur” komt op het voormalige voetbalveld van CION aan de Marathonweg. GroenLinks heeft vorig jaar eveneens vragen gesteld n.a.v. de gebeurtenissen op 1 januari. Het college meldde dat, zolang er nog geen bouwactiviteiten zijn, er jaarlijks een open vuur wordt toegestaan. GroenLinks stelt nu vragen of de gemeente wil toezien op alleen verbranding van kerstbomen en of er mogelijk in aanloop naar de toekomst er ook een soort muziekfestival kan plaatsvinden, waarbij uiteraard de muziek de boventoon voert en het “vreugdevuur” bijzaak wordt. De jaarlijkse fijnstof uitstoot kan dan mogelijk beperkt worden.

  Lees verder
 8. Zienswijze B&W Vlaardingen Blankenburgtunnel

  mijn #parismoment foto wedstrijd Vlaardingen

  De raad van Vlaardingen heeft op 10 november vergaderd over de zienswijze op het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) en de milieueffectrapportage (MER) Blankenburgtunnel die het college had opgesteld. Over de zienswijze zelf werd niet gestemd, het is een bevoegdheid van het college, de raad neemt er slechts kennis van. Wel konden amendementen worden ingediend.

  Lees verder