Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. GroenLinks stelt vragen over vreugdevuur oudejaarsnacht

  In het bewonersplatform Indische Buurt is door de gebiedsmanager aangegeven dat er dit jaar weer een groot “vreugdevuur” komt op het voormalige voetbalveld van CION aan de Marathonweg. GroenLinks heeft vorig jaar eveneens vragen gesteld n.a.v. de gebeurtenissen op 1 januari. Het college meldde dat, zolang er nog geen bouwactiviteiten zijn, er jaarlijks een open vuur wordt toegestaan. GroenLinks stelt nu vragen of de gemeente wil toezien op alleen verbranding van kerstbomen en of er mogelijk in aanloop naar de toekomst er ook een soort muziekfestival kan plaatsvinden, waarbij uiteraard de muziek de boventoon voert en het “vreugdevuur” bijzaak wordt. De jaarlijkse fijnstof uitstoot kan dan mogelijk beperkt worden.

  Lees verder
 2. Zienswijze B&W Vlaardingen Blankenburgtunnel

  mijn #parismoment foto wedstrijd Vlaardingen

  De raad van Vlaardingen heeft op 10 november vergaderd over de zienswijze op het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) en de milieueffectrapportage (MER) Blankenburgtunnel die het college had opgesteld. Over de zienswijze zelf werd niet gestemd, het is een bevoegdheid van het college, de raad neemt er slechts kennis van. Wel konden amendementen worden ingediend.

  Lees verder
 3. Geslaagde viering Vlaardingen 5 jaar Fair Trade gemeente

  Geslaagde viering Vlaardingen 5 jaar Fair Trade gemeente - 11 nov. 2015

  Aan twee VMBO-groepen van het Geuzencollege in Holy 's middags de eer om vijf jaar Fair Trade Vlaardingen te mogen meevieren op woensdag 11 november. De aftrap van deze Fair Trade les was voor wethouder Ruud van Harten die ondermeer duurzaamheid en milieu in zijn portefeuille heeft. Hij benadrukte dat Fair Trade, eerlijke handel, niet alleen van de gemeente is. We moeten er allemaal bij het kopen van producten op letten dat ze bijvoorbeeld eerlijk zijn gemaakt, zonder kinderarbeid, met een fatsoenlijke prijs voor de boeren en met aandacht voor het milieu.

  Lees verder
 4. Liesbeth van Tongeren: Blankenburgtunnel is doodlopende weg

  Onder de kop "Die tunnel kost meer dan hij oplevert" verscheen gisteren, 7 november 2015, een artikel in het NRC van de hand van Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren, Statenlid voor GroenLinks Zuid-Holland Berend Potjer en voorzitter van GroenLinks Vlaardingen Maurice van Beers. Op joop.nl een uitgebreidere versie. Beiden hieronder te lezen.

  Lees verder
 5. Terugkijkend op de behandeling van de begroting 2016

  De behandeling van de begroting 2016 is weer achter de rug. Op woensdagavond mochten alle partijen in eerste termijn hun bijdrage leveren, daarna werd de vergadering geschorst tot donderdag middag 14.00 uur. Na beantwoording door het college van alle gemaakte opmerkingen volgde er een tweede termijn zowel voor de fracties als weer voor het college.

  Lees verder
 6. Politiek café Rondje Groen groot succes

  Politiek café Rondje Groen - 28 febr. 2014

  Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen organiseerde GroenLinks Vlaardingen vrijdagmiddag jl. een politiek café: Rondje Groen. In café Stam aan de Markt interviewde onze wethouder Jan Robberegt de eerste vijf kandidaat-raadsleden van de lijst.

  Lees verder
 7. Verslag bijeenkomst tegen de Blankenburgtunnel: Vlaardingen in de tang!

  Bijeenkomst tegen de Blankenburgtunnel: Vlaardingen in de tang! 31 oktober 2015

  Afgelopen zaterdag 31 oktober hield GroenLinks Vlaardingen wederom een actiebijeenkomst tegen de Blankenburgtunnel. Dit keer in de net geopende Cultuurwerkplaats en onder de titel “Vlaardingen in de tang”. Op de agenda stonden o.a.: Stuur op die zienswijze en kom naar de raadsvergadering op 10 november!

  Lees verder
 8. Vredesweek 2015 Vlaardingen start zaterdag 19 september

  Vredesweek 2015 Vlaardingen start zaterdag 19 september t/m 27 september 2015

  Vrede is voor de meeste Nederlanders een vanzelfsprekendheid. Maar dit geldt lang niet overal in de wereld. De landelijke Vredesbeweging PAX roept op om hierbij stil te staan tijdens de komende Vredesweek. Zo ook in Vlaardingen via PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen. Lees het hele programma en download de Nieuwsbrief van Vele Vlaardingers Één Huis.

  Lees verder