Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. GroenLinks fractie stelt vragen over gewijzigde verkeerssituatie Van der Driftstraat

  Naar aanleiding van een nieuwsbericht op Vlaardingen24 aangaande een gewijzigde verkeerssituatie op de Van der Driftstraat, heeft de GroenLinks fractie vragen gesteld aan het college. De gewijzigde situatie blijkt dermate onveilig te zijn voor met name de kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers en (brom)fietsers en is bovendien met de naastgelegen Bavinckschool een gevaar voor kinderen. De fractie wil weten wat de redenen zijn geweest om de verkeerssituatie zo onveilig te creëren, en welke oplossing het College hiervoor voor ogen ziet. Ten tijde van het indienen van de vragen zijn er al nieuwe belijningen en markeringen aangebracht, het blijft alsnog de vraag of de scholieren veilig hun plaats van bestemming bereiken. Wij zien daarom de antwoorden met belangstelling tegemoet... 

  Lees verder
 2. Brief van Jesse Klaver aan de leden van GroenLinks

  Jesse Klaver

  Een week geleden ontvingen de leden onderstaande brief van Jesse Klaver, de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer. Vanwege zijn enthousiasme, zijn oproep, zijn uitnodiging en de links naar de ledenbrief van scheidens voorzitter Bram van Ojik en Jesse’s toespraak tijdens de persconferentie herhalen we deze brief nog een keer op onze site.

  Lees verder
 3. GroenLinks vraagt college om stellingname n.a.v. onderzoek Blankenburgtunnel

  In november 2014 werd door Rijkswaterstaat opdracht gegeven onderzoek te doen naar alternatieve inpassingen van de Blankenburgverbinding. Onlangs hebben ook ANWB, Natuurmonumenten, de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, de Midden-Delfland Vereniging en LTO in een gezamenlijke brief aan de Bestuurlijke afstemgroep Blankenburgverbinding erop aangedrongen de alternatieve inpassingen op tafel te houden. In de afstemgroep zitten de betrokken gemeenten, waaronder uiteraard ook Vlaardingen. Naar aanleiding van deze brief is GroenLinks benieuwd naar de reactie en stellingname van het college en stelde vorige week vragen.

  Lees verder
 4. GASTCOLUMN: De LIBERALEN

  GASTCOLUMN: De LIBERALEN

  VVD en PvdA zijn er uit! Bijna twee weken zat Nederland in spanning: kabinetscrisis? Nee, toch niet. Het is de PvdA gelukt de crisis vooralsnog te bezweren. Maar vergis je niet, valsdenkers als Zijlstra wachten hun moment af, om te breken, voor eigen gewin! Liberalisme van het harde soort. Ik ben rijk, en daar mag niemand aankomen! Zeker geen buitenlandse gelukszoeker!

  Lees verder
 5. GroenLinks fractie stelt vragen over problemen rondom PGB's

  Veel aandacht de laatste tijd in de media voor de problemen met uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten (PGB’s). Naar schatting heeft 25% van de zorgverleners nog geen geld ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Andere problemen zijn: verkeerde betalingen, zoekgeraakte of verkeerd ingevoerde gegevens, en het slecht bereikbaar zijn van de SVB en haar website. GroenLinks wil graag weten wat de stand van zaken is in Vlaardingen, en hoe het College met deze problemen omgaat.

  Lees verder
 6. GroenLinkskiezers bedankt!

  Huri Sahin

  Dank aan de mensen die gisteren bij de Provinciale Statenverkiezingen op GroenLinks hebben gestemd! Want hoewel we dat bijna zouden vergeten door al het landelijk geweld… het waren toch echt Provinciale Statenverkiezingen. GroenLinks  had 3 zetels in de Staten van Zuid-Holland en die houden we ook. Wij wensen Huri, Berend en Anneloes veel succes bij hun werk voor een groene, duurzame en sociale provincie.

  Lees verder
 7. Video: Stem 18 maart GroenLinks!

  Kies 18 maart GroenLinks

  Kies voor eerlijke oplossingen, voor vandaag en voor morgen.
  Een sterk GroenLinks is hard nodig. In de Provincies en in de Eerste Kamer om rechtse meerderheid te voorkomen. De onzekerheid over werk en zorg groeit. De aarde warmt op. Nooit waren grondstoffen zo schaars en grote bedrijven zo machtig. Daarom zijn de verkiezingen op 18 maart belangrijk.

  Lees verder
 8. GASTCOLUMN: Waterschapsverkiezingen

  'Ouwe getrouwen' weten het nog: vroeger had GroenLinks Vlaardingen haar nieuwsbrief genaamd' RAADikaal'. Daarin ook regelmatig een column van 'Ronald', een synoniem van één van de destijds zeer actieve leden van de afdeling. Het verheugt het bestuur dat 'Ronald' sinds kort weer terug is van weggeweest en ons voor de tweede maal een column toezond.

  Lees verder