Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Opknapbeurt winkelgebied rondom V&D-gebouw

  Direct na de realisatie van de nieuwbouw van het V&D gebouw in december 2013 was er te weinig tijd om ook het openbaar gebied aan te pakken en te updaten. Wethouder binnenstad Ruud de Vries had een viertal plannen laten uitwerken, van heel eenvoudig tot volledige renovatie. In meerdere commissievergaderingen vooraf zijn de plannen uitgebreid besproken en uiteindelijk moest de raad daar afgelopen donderdagavond 29 januari een beslissing over nemen. Het GroenLinks amendement om er tevens een autovrije zone van te maken (zie onder) haalde geen meerderheid.

  Lees verder
 2. Open brief GroenLinks als reactie op brief van CU/SGP aan burgemeester

  De met grote raadsmeerderheid aangenomen motie in de Raad van 18 december 2014, waarin de burgemeester verzocht wordt onderzoek te doen naar gereguleerde wietteelt in Vlaardingen, heeft de fractie van CU/SGP ertoe gebracht de burgemeester een brief te sturen. “In principe wordt u als portefeuillehouder Veiligheid opgeroepen om een onderzoek in gang te zetten dat rechtstreeks indruist tegen het landelijk beleid. (…) Het zal voor u als burgemeester een lastige keuze zijn, hoe hier mee om te gaan.” In deze brief een aantal vragen en vervolgens vragen zij zich af “(…) nu de raad geen handhaving meer wenst van het (soft)drugsbeleid in Vlaardingen(…)”, of er niet “een zeer onwenselijke situatie” ontstaat. Volgens GroenLinks poneert de CU/SGP “in deze brief deels onjuiste interpretaties van de standpunten die de raad zou hebben ingenomen. Derhalve wil ook de GroenLinks fractie een reactie geven op uw brief, om nogmaals een en ander te verduidelijken.”

  Lees verder
 3. GroenLinks congres

  Op 7 februari vindt het 34ste congres van GroenLinks plaats in Amersfoort. Er wordt op dit congres ruim aandacht besteed aan de komende verkiezingen voor Provinciale Staten en Eerste Kamer.

  Lees verder
 4. Nieuwjaarsreceptie GroenLinks Vlaardingen druk bezocht

  GroenLinks nieuwsjaarsborrel 8 januari 2015

  Op donderdagavond 8 januari werd 2015 door de afdeling gestart met een druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst. Maar niet nadat velen van hen om 18 uur bij de bijeenkomst voor vrijheid van meningsuiting waren bij het Geuzenmonument na de aanslag in Parijs woensdag 7 januari waarbij 12 doden vielen. Een mooie en waardige bijeenkomst waar ook vermeld werd dat de Geuzenpenning 2015 op 13 maart zal worden uitgereikt aan Free Press Unlimited.

  Naar verslag met veel foto's
 5. Verzoek GroenLinks “Naamgeving ‘Nelson Mandela’ in Vlaardingen” wordt gehonoreerd

  Nelson Mandela krijgt straatnaam in Vlaardingen

  Na het overlijden van Nelson Mandela op donderdag 5 december 2013 vroeg fractievoorzitter Kees Borsboom op 12 december aan het college of deze inspirerende man in herinnering gehouden kon worden door het geven van zijn naam aan een straat of plein. Normaal wordt dit pas gedaan tien jaar na iemands overlijden maar “Vanwege de statuur en de bijzondere verdiensten van Nelson Mandela heeft het college echter besloten bij uitzondering van de gangbare criteria af te wijken en aan het verzoek van de heer Borsboom te voldoen.”

  Lees de brief van B&W
 6. Begroting 2015 - geld kun je niet eten

  Gisterenavond heeft de 1e termijn van de begrotingsbehandeling 2015 plaatsgevonden. Het woord was die avond alleen aan de politieke partijen. In tegenstelling tot andere jaren waren er veel kritische opmerkingen op de door het college voorgestelde bezuinigingen, ook de coalitie liet van zich horen. De coalitie ondersteunde vrij algemeen de ingezette spaarwoede van het college, de oppositie bestreed juist de noodzaak om zoveel in zo korte tijd te moeten sparen.

  Lees verder