Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Praat mee over de toekomst van Midden-Delfland!

  Debatavond over Midden-Delfland op 1 december 2014

  Maandagavond 1 december komt staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw en natuur naar Midden-Delfland. Op initiatief van de Midden-Delfland Vereniging en in samenwerking met ANV Vockestaert en LTO Delflands Groen, neemt zij deel aan een openbaar debat over dit bijzondere gebied. Belangrijke thema’s zijn de toekomst van de agrarische sector en de relatie tussen het gebied en de omliggende steden.  Ook Zuid-Hollands gedeputeerde Han Weber (groen, water, cultureel erfgoed) zal deelnemen aan het debat.

  Lees verder
 2. GroenLinks stelt wethouder vragen over beleidsplan Sociaal Domein

  GroenLinks raadslid Lianne van Kalken heeft per mail vragen gesteld aan de wethouder van Sociale Zaken Cees Oosterom naar aanleiding van het beleidsplan ‘Sociaal Domein’. Dit plan schetst de ingrijpende veranderingen en groei van taken die de gemeente te wachten staat, en hoe het college die denkt te gaan invullen. Met name de privacy rondom de zorg is en blijft een speerpunt voor GroenLinks, maar hierover is en wordt in de commissie en de werkgroepen nog uitgebreid ingegaan door de wethouder. De vragen nu hebben betrekking op de betrokkenheid van ouders en jongeren, het familiegroepsplan, PGB en Right to Challenge.

  Lees verder
 3. GroenLinks Vlaardingen bereidt motie legaliseren wietteelt voor

  GroenLinks Vlaardingen bereidt motie legaliseren wietteelt voor - 11 december 2014

  De GroenLinks fractie is voornemens een motie betreffende de legalisering van wietteelt in te dienen tijdens de raadsvergadering van volgende week. Verschillende andere partijen hebben al aangegeven dat ook zij vóór gereguleerde wietteelt zijn. GroenLinks wil dat Vlaardingen de gereguleerde wietteelt op de agenda zet en zal het college vragen hierover met de landelijke overheid in debat te gaan.

  Lees verder
 4. Burgerparticipatie met het mes op tafel

  Besluit bouwhoogte Van Ruytenburgh - raad okt. 2014

  In de raadsvergadering van 30 oktober kwam wederom het bestemmingsplan de Buitenplaats van Ruytenburch ter sprake. Op 9 oktober was dit voorstel op verzoek van de VVD van de agenda gehaald om dat er nog teveel ‘losse eindjes’ aan het bestemmingsplan zaten. GroenLinks eiste in de daaropvolgende commissievergadering dat de wethouder moest aansturen op een akkoord met de omwonenden.

  Lees verder
 5. GroenLinks ontevreden na Raad en vraagt daarom alsnog om duidelijkheid

  Waar is de reactie van het college op de GroenLinks brief - onderwerp Blankenburgtunnel, en wat heeft de Stadsgehoorzaal te horen gekregen over hoe te handelen in het komend seizoen? GroenLinks fractievoorzitter Kees Borsboom is niet tevreden met twee onduidelijke antwoorden, gegeven in de raadsvergadering van 18 september, en stelt hierover vragen aan het college.

  Lees verder
 6. Vele Vlaardingers Eén Huis opent in het centrum van de stad

  Vele Vlaardingers Één Huis

  De Stichting Vele Vlaardingers Eén Huis*) heeft de afgelopen jaren veel activiteiten in een groot pand georganiseerd om deze afspraak handen en voeten te geven. Veel activiteiten zijn door diverse organisaties opgepakt. Dat geeft ons de kans om een nog meer centrale rol in te gaan nemen. En bij een centrale rol hoort een centrale plek: middenin de stad. Vele Vlaardingers Eén Huis is daarom verhuisd naar Hoogstraat 155.

  Lees verder