Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. GroenLinks stelt vragen over de nieuwe gaswinput bij de A20

  Schaliegasvrij Nederland - vragen GroenLinks Vlaardingen febr. 2015

  De Groenlinksfractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder van groen, milieu en duurzaamheid: Ruud van Harten. Nabij de A20 en de grens met Maassluis zullen de bestaande gaswinningsputten aangepast worden. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van een nieuwe methode, genaamd 'fracken'. Fracken is een methode waarbij met explosieven scheuren in het onderaards gesteente worden aangebracht en waarbij m.b.v. chemicaliën poreus materiaal wordt ingebracht om zo meer gas uit het gesteente te kunnen winnen. GroenLinks maakt zich grote zorgen over de gevolgen die het op deze manier opwekken van schaliegas kunnen veroorzaken en wil daarom van de wethouder horen wat onder andere de mogelijke gevolgen zijn hiervan voor Vlaardingen.

  Lees verder
 2. Opknapbeurt winkelgebied rondom V&D-gebouw

  Direct na de realisatie van de nieuwbouw van het V&D gebouw in december 2013 was er te weinig tijd om ook het openbaar gebied aan te pakken en te updaten. Wethouder binnenstad Ruud de Vries had een viertal plannen laten uitwerken, van heel eenvoudig tot volledige renovatie. In meerdere commissievergaderingen vooraf zijn de plannen uitgebreid besproken en uiteindelijk moest de raad daar afgelopen donderdagavond 29 januari een beslissing over nemen. Het GroenLinks amendement om er tevens een autovrije zone van te maken (zie onder) haalde geen meerderheid.

  Lees verder
 3. Open brief GroenLinks als reactie op brief van CU/SGP aan burgemeester

  De met grote raadsmeerderheid aangenomen motie in de Raad van 18 december 2014, waarin de burgemeester verzocht wordt onderzoek te doen naar gereguleerde wietteelt in Vlaardingen, heeft de fractie van CU/SGP ertoe gebracht de burgemeester een brief te sturen. “In principe wordt u als portefeuillehouder Veiligheid opgeroepen om een onderzoek in gang te zetten dat rechtstreeks indruist tegen het landelijk beleid. (…) Het zal voor u als burgemeester een lastige keuze zijn, hoe hier mee om te gaan.” In deze brief een aantal vragen en vervolgens vragen zij zich af “(…) nu de raad geen handhaving meer wenst van het (soft)drugsbeleid in Vlaardingen(…)”, of er niet “een zeer onwenselijke situatie” ontstaat. Volgens GroenLinks poneert de CU/SGP “in deze brief deels onjuiste interpretaties van de standpunten die de raad zou hebben ingenomen. Derhalve wil ook de GroenLinks fractie een reactie geven op uw brief, om nogmaals een en ander te verduidelijken.”

  Lees verder
 4. GroenLinks congres

  Op 7 februari vindt het 34ste congres van GroenLinks plaats in Amersfoort. Er wordt op dit congres ruim aandacht besteed aan de komende verkiezingen voor Provinciale Staten en Eerste Kamer.

  Lees verder
 5. Nieuwjaarsreceptie GroenLinks Vlaardingen druk bezocht

  GroenLinks nieuwsjaarsborrel 8 januari 2015

  Op donderdagavond 8 januari werd 2015 door de afdeling gestart met een druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst. Maar niet nadat velen van hen om 18 uur bij de bijeenkomst voor vrijheid van meningsuiting waren bij het Geuzenmonument na de aanslag in Parijs woensdag 7 januari waarbij 12 doden vielen. Een mooie en waardige bijeenkomst waar ook vermeld werd dat de Geuzenpenning 2015 op 13 maart zal worden uitgereikt aan Free Press Unlimited.

  Naar verslag met veel foto's