Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Verzoek GroenLinks “Naamgeving ‘Nelson Mandela’ in Vlaardingen” wordt gehonoreerd

  Nelson Mandela krijgt straatnaam in Vlaardingen

  Na het overlijden van Nelson Mandela op donderdag 5 december 2013 vroeg fractievoorzitter Kees Borsboom op 12 december aan het college of deze inspirerende man in herinnering gehouden kon worden door het geven van zijn naam aan een straat of plein. Normaal wordt dit pas gedaan tien jaar na iemands overlijden maar “Vanwege de statuur en de bijzondere verdiensten van Nelson Mandela heeft het college echter besloten bij uitzondering van de gangbare criteria af te wijken en aan het verzoek van de heer Borsboom te voldoen.”

  Lees de brief van B&W
 2. Begroting 2015 - geld kun je niet eten

  Gisterenavond heeft de 1e termijn van de begrotingsbehandeling 2015 plaatsgevonden. Het woord was die avond alleen aan de politieke partijen. In tegenstelling tot andere jaren waren er veel kritische opmerkingen op de door het college voorgestelde bezuinigingen, ook de coalitie liet van zich horen. De coalitie ondersteunde vrij algemeen de ingezette spaarwoede van het college, de oppositie bestreed juist de noodzaak om zoveel in zo korte tijd te moeten sparen.

  Lees verder
 3. Praat mee over de toekomst van Midden-Delfland!

  Debatavond over Midden-Delfland op 1 december 2014

  Maandagavond 1 december komt staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw en natuur naar Midden-Delfland. Op initiatief van de Midden-Delfland Vereniging en in samenwerking met ANV Vockestaert en LTO Delflands Groen, neemt zij deel aan een openbaar debat over dit bijzondere gebied. Belangrijke thema’s zijn de toekomst van de agrarische sector en de relatie tussen het gebied en de omliggende steden.  Ook Zuid-Hollands gedeputeerde Han Weber (groen, water, cultureel erfgoed) zal deelnemen aan het debat.

  Lees verder
 4. GroenLinks stelt wethouder vragen over beleidsplan Sociaal Domein

  GroenLinks raadslid Lianne van Kalken heeft per mail vragen gesteld aan de wethouder van Sociale Zaken Cees Oosterom naar aanleiding van het beleidsplan ‘Sociaal Domein’. Dit plan schetst de ingrijpende veranderingen en groei van taken die de gemeente te wachten staat, en hoe het college die denkt te gaan invullen. Met name de privacy rondom de zorg is en blijft een speerpunt voor GroenLinks, maar hierover is en wordt in de commissie en de werkgroepen nog uitgebreid ingegaan door de wethouder. De vragen nu hebben betrekking op de betrokkenheid van ouders en jongeren, het familiegroepsplan, PGB en Right to Challenge.

  Lees verder
 5. GroenLinks Vlaardingen bereidt motie legaliseren wietteelt voor

  GroenLinks Vlaardingen bereidt motie legaliseren wietteelt voor - 11 december 2014

  De GroenLinks fractie is voornemens een motie betreffende de legalisering van wietteelt in te dienen tijdens de raadsvergadering van volgende week. Verschillende andere partijen hebben al aangegeven dat ook zij vóór gereguleerde wietteelt zijn. GroenLinks wil dat Vlaardingen de gereguleerde wietteelt op de agenda zet en zal het college vragen hierover met de landelijke overheid in debat te gaan.

  Lees verder
 6. Burgerparticipatie met het mes op tafel

  Besluit bouwhoogte Van Ruytenburgh - raad okt. 2014

  In de raadsvergadering van 30 oktober kwam wederom het bestemmingsplan de Buitenplaats van Ruytenburch ter sprake. Op 9 oktober was dit voorstel op verzoek van de VVD van de agenda gehaald om dat er nog teveel ‘losse eindjes’ aan het bestemmingsplan zaten. GroenLinks eiste in de daaropvolgende commissievergadering dat de wethouder moest aansturen op een akkoord met de omwonenden.

  Lees verder
 7. GroenLinks ontevreden na Raad en vraagt daarom alsnog om duidelijkheid

  Waar is de reactie van het college op de GroenLinks brief - onderwerp Blankenburgtunnel, en wat heeft de Stadsgehoorzaal te horen gekregen over hoe te handelen in het komend seizoen? GroenLinks fractievoorzitter Kees Borsboom is niet tevreden met twee onduidelijke antwoorden, gegeven in de raadsvergadering van 18 september, en stelt hierover vragen aan het college.

  Lees verder