Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. GroenLinks ontevreden na Raad en vraagt daarom alsnog om duidelijkheid

  Waar is de reactie van het college op de GroenLinks brief - onderwerp Blankenburgtunnel, en wat heeft de Stadsgehoorzaal te horen gekregen over hoe te handelen in het komend seizoen? GroenLinks fractievoorzitter Kees Borsboom is niet tevreden met twee onduidelijke antwoorden, gegeven in de raadsvergadering van 18 september, en stelt hierover vragen aan het college.

  Lees verder
 2. Vele Vlaardingers Eén Huis opent in het centrum van de stad

  Vele Vlaardingers Één Huis

  De Stichting Vele Vlaardingers Eén Huis*) heeft de afgelopen jaren veel activiteiten in een groot pand georganiseerd om deze afspraak handen en voeten te geven. Veel activiteiten zijn door diverse organisaties opgepakt. Dat geeft ons de kans om een nog meer centrale rol in te gaan nemen. En bij een centrale rol hoort een centrale plek: middenin de stad. Vele Vlaardingers Eén Huis is daarom verhuisd naar Hoogstraat 155.

  Lees verder
 3. Woensdag 10 september thema-avond 'Gaza' in Vlaardingen

  Voor álle Vlaardingers en voor de zeer grote groep Vlaardingse Palestijnen is er een thema-avond ‘Gaza’ gepland - een bijzondere informatie- en discussiebijeenkomst over de oorlog in Gaza en de situatie in Palestina.
  Veel Nederlanders zitten met vragen over deze oorlog. Is het een zelfverdedigingsoorlog? Is de blokkade van Gaza terecht? Zijn de eisen van de Palestijnen voor een staakt-het-vuren te hoog? Wat zijn de werkelijke oorzaken van het conflict? Waar ligt de oplossing? Hoe wordt er gedacht over het Manifest in Trouw “Gaza: nu tijd voor echte vrede”? Wat mag men van Israel verwachten?

  Lees verder
 4. GroenLinks organiseert discussie bijeenkomsten over militaire interventies

  Denk mee, lees mee, praat mee!
  Door het hele land wordt een serie bijeenkomsten georganiseerd door de provinciale besturen, in samenspraak met het partijbestuur, over de  militaire interventies waar Nederland ons inziens al dan niet aan mee moet doen. In Zuid-Holland is er een bijeenkomst op zaterdag 13 september in het Humanity House aan de Prinsengracht 8 in Den Haag. Je aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot 8 september!

  Lees verder
 5. GroenLinks stelt college vragen over toestaan vreugdevuren oudejaarsnacht

  Het college is voornemens toch weer vreugdevuren toe te staan in de nacht van 31 december 2014/1 januari 2015 door opnieuw ontheffingen te verlenen. Dit ondanks negatieve adviezen van de politie en de Veiligheidsregio! Het college baseert dit besluit op een peiling bij de partijen uit de Raad, bijeen op een thema-avond 'Veiligheid' jl. mei. GroenLinks vindt in de weergave van deze peiling haar standpunt, namelijk 'het binnen twee á drie jaar afbouwen in de omvang van deze vreugdevuren tot nul', in het geheel niet terug! Bovendien verbaast het GroenLinks dat het college op basis van een dergelijke peiling besluiten neemt in plaats op basis van een bespreking in de Raad!
  De uitspraak van het college om in de toekomst een vreugdevuur op de locatie Marathonweg te zullen gaan verbieden heeft slechts te maken met 'infrastructurele maatregelen' die dan zullen zijn uitgevoerd, en niet met enig ander beleidsmatig en inhoudelijk argument. Deze argumenten betreffen immers verboden in verband met de bescherming van het milieu en de openbare orde en veiligheid. Worden de te verlenen ontheffingen wel gebaseerd op voldoende onderzoek naar de mogelijk negatieve gevolgen van vreugdevuren?

  Lees verder
 6. De Raad neemt afscheid van burgemeester Bas Eenhoorn

  Afscheid van burgemeester Bas Eenhoorn - 10 juli 2014

  In zijn functie van vicevoorzitter van de Raad besloot Kees Borsboom de raadsvergadering van 10 juli met een afscheidswoord aan Bas Eenhoorn die, geroepen door Den Haag, ‘Nationaal commissaris digitale overheid’ wordt. Hoe werd de inbreng van deze burgemeester ervaren? “Straight, kort en vooral niet te lang zeuren over bepaalde onderwerpen. … Wij hebben wel van u genoten, ieder op zijn eigen wijze. … Beste Bas, deze raad dankt je voor je inzet voor Vlaardingen, voor het voorhouden van de spiegel.” Reactie Bas Eenhoorn o.a.: "Het was een waar genoegen, maar ’t was vooral een eer".

  Lees verder