Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. GroenLinks Vlaardingen vindt gehoor bij Provincie over een Groene Broekpolder

  Vrijdag 16 september heeft het gemeenteraadslid Corrie Kortleven (GroenLinks Vlaardingen) bij de Provincie Zuid-Holland nogmaals gepleit voor een groene Broekpolder. Na onder andere de krachtige actie "Duizend redenen om de Broekpolder groen te houden" heeft de Regioraad Rijnmond gereageerd met een voorlopig niet bouwen, maar de Broekpolder bleef daarmee op termijn een mogelijke zoeklocatie voor woningbouw (landelijk wonen).
  De laatste mogelijkheid om de plannen te wijzigen was via een hoorzitting in Den Haag.

  Lees verder
 2. Meer burgerparticipatie? Dan 'bewoners serieus nemen'!

  De politieke partijen in de Vlaardingse gemeenteraad is gevraagd te reageren op de volgende stelling: Het burgerjaarverslag is verschenen. Wat moet er gebeuren om burgerparticipatie toe te laten nemen? Onze reactie-in-vijftig-woorden die in GrootVlaardingen verscheen worden hier nog eens toegelicht.

  Lees verder
 3. GroenLinks aan college: antwoord minister Peijs op vragen over A4-convenant van Wijnand Duyvendak s.v.p. meenemen in reactie op

  Direct na zijn bezoek aan Vlaardingen stelde GroenLinks Kamerlid Wijnand Duyvendak vragen aan minister Peijs van Verkeer en Waterstaat. In haar antwoord meldt zij dat de ondertekening van het A4-convenant, gepland voor 3 maart, is uitgesteld. Verder is de minister nog steeds optimistisch over de mogelijkheid een verantwoorde oplossing te vinden die binnen het budget valt. Zij wel...

  Lees verder
 4. 1 mei, debat in De Salon over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  Op 1 mei wordt de strijd tegen mensonterende werkomstandigheden herdacht. Of gaat het tegenwoordig ergens anders over? Een debat over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in De Salon onder leiding van Dick van der Lugt. GroenLinks fractievoorzitter Jack Tsang gaat in gesprek met Vlaardingse ondernemers.

  Lees verder
 5. GroenLinks motie bepleit wijzigingen herinrichtingsplan Abtswoude

  Het inrichtingsplan voor het gebied Abtswoude (Midden Delfland) behelst een reconstructie waarmee een groot deel van het cultuurhistorisch landschap verloren zal gaan. GroenLinks verzoekt het college middels een motie dringend om de reconstructiecommissie tot andere gedachten te brengen. Ook de PvdA en CDA ondertekenen deze motie.

  Lees verder