Foutmelding

Oei, deze pagina bestaat niet! Weet je wat wel bestaat? Klimaatverandering 🤖

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Tweede hoorzitting Blankenburgtunnel bij Raad van State

  Blankenburgtracé

  Op 26 april 2018 vond bij de Raad van State voor de tweede keer een zitting plaats over het Tracébesluit voor de Blankenburg-tunnel. De zitting ging over de wijzigingen in het Tracébesluit die de minister van Infrastructuur & Waterstaat in het najaar van 2017 doorvoerde. Advocaten van het ministerie van Infrastructuur en Auke Wouda namens de beroepspartijen (o.a. de Midden-Delfland Vereniging) werden ruim drie uur bevraagd door de leden van de RvS.

  Lees verder
 2. GroenLinks vraagt college: mag bomenkap tijden het broedseizoen?

  Broedseizoen

  Onlangs constateerde GroenLinks dat er binnenkort gestart wordt met de kap van bomen aan de Watersportweg in de Broekpolder. Een grote hoeveelheid bomen langs kanovereniging Natsec en de Jachtvereniging zijn inmiddels van een merkteken voorzien. We zitten nu echter midden in het broedseizoen*). In de bomen en het omliggende struikgewas hebben tal van vogels hun nest. GroenLinks is tegenstander van kappen tijdens het broedseizoen.

  Lees verder
 3. GroenLinks stelt vragen over collectieve zonnepanelen

  Op 22 november 2017 heeft de voorzitter van de Coöperatie Vlaardings Energie Collectief UA aan het College van B&W en de Raad een brief gezonden over collectieve zonnedaken op panden in eigendom van de gemeente. Per brief van 27 februari jl. heeft de Teammanager Vastgoed namens burgemeester en wethouders een reactie gezonden. De brief van de Coöperatie was ook gericht aan de Raad, maar is nooit aan de Raad gezonden. Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks vragen gesteld. Lees ze hier.

  Lees verder
 4. GroenLinks doet mee aan de coalitieonderhandelingen

  Donderdag 19 april hebben informateurs Frans Hoogendijk (ONS.Vlaardingen) en Arnout Hoekstra (SP) hun conclusies gepresenteerd na de gesprekken die afgelopen week met de partijen hebben plaatsgevonden. Een coalitie met ONS.Vlaardingen, SP, VVD, GroenLinks en het CDA lijkt volgens hen het meest voor de hand liggend.

  Lees verder
 5. GroenLinks vindt voorgenomen bomenkap zeer onverstandig en stelt het college vragen

  GroenLinks stelt dat voorgenomen bomenkap zeer onverstandig is en stelt het college vragen - 19 maart 2018

  Onze luchtkwaliteit in en om Vlaardingen komt door de aanleg van steeds meer snelwegen en het toenemende vrachtverkeer steeds meer onder druk te staan. Daar komt ook nog eens onze ligging ten opzichte van de Waterweg, de scheepvaart en de industrie bij. Voor GroenLinks alle reden om de luchtkwaliteit zeer serieus te nemen en onze groene gebieden juist te willen versterken en zuinig te zijn op onze bomen. GroenLinks is ontsteld over het voornemen om 44 bomen rond de rivierzone te willen kappen en stelt het college daarom vragen.

  Lees verder
 6. GroenLinks 3-puntenplan - Bewoners meer invloed geven

  GroenLinks Vlaardingen heeft vertrouwen in mensen en wil dat bewoners meer te zeggen krijgen over hun eigen stad en buurt. De partij doet daarom in haar verkiezingsprogramma veel voorstellen om bewoners mee te laten beslissen over de inrichting van hun stad. GroenLinks presenteert een 3-puntenplan met concrete voorstellen om bewoners méér invloed te geven.

  Lees verder