Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. GroenLinks Vlaardingen onderschrijft bescherming en ontwikkeling Midden-Delfland gebied

  Op zaterdag 23 september organiseerde de Midden-Delfland Vereniging de Dag van het Polderlandschap - een bijeenkomst voor politieke partijen uit en rond het Midden-Delflandgebied en bedoeld om aandacht te vragen voor Midden-Delfland in de komende verkiezingsprogramma’s. Veel deelnemers ondertekenden de ‘Verklaring van Bouwlust’ waarmee men de intentie uitspreekt zich bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op meerdere wijzen in te zetten voor een groen en open Midden-Delflandgebied. Namens GroenLinks Vlaardingen ondertekende bestuurslid Jan Robberegt.

  Lees verder
 2. Toelichting bij vragen GroenLinks over luchtkwaliteit in Vlaardingen

  GroenLinks roept het college op om inzichtelijk te maken op welke plekken in Vlaardingen de wettelijke luchtkwaliteitsnormen overschreden kunnen worden. GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de uitspraak van de rechter in het kort geding van Milieudefensie tegen de Nederlandse staat. Daaruit blijkt dat de overheid meer werk moet verzetten om luchtvervuiling tegen te gaan. Deze uitspraak kan ook gevolgen hebben voor op handen zijnde projecten in Vlaardingen, zoals de bouw van een Coolport of de aanleg van de Blankenburgtunnel.

  Lees verder
 3. Wéér meer drukte op de Marathonweg? GroenLinks heeft veel vragen!

  GroenLinks ziet een samenhang tussen de aanleg van een verbindingsweg en de vestiging van het bedrijf Coolpoort Westland, en stelt vragen aan het college. Waarom wordt de problematiek van de zwaar verontreinigde grond niet opgelost? Zand erover en een nieuwe weg aanleggen? En ‘bestemming groen’ wijzigen in ‘bestemming verkeer’? Is gezondheid van de Vlaardingers voor het college nog wel een belangrijk punt?

  Lees verder
 4. Slotbeschouwing voorjaarsnota en dan… reces

  GroenLinks fractievoorzitter Kees Borsboom kijkt terug op de afgelopen behandeling van de Voorjaarsnota:
  Gisterenavond of liever vrijdagmorgen om 01.00 uur is het politiek reces begonnen. Na een lange en slopende tweedaagse vergadermarathon kon de voorzitter van de Raad deze vergadering sluiten.

  Lees verder
 5. GroenLinks raadslid Lianne van Kalken over de Voorjaarsnota 2017

  Raadslid Lianne van Kalken van GroenLinks Vlaardingen over de VoorJaarsNota 2017

  Op woensdag 5 juli heeft Lianne van Kalken namens de fractie van GroenLinks Vlaardingen de algemene beschouwing gehouden op de VoorJaarsNota van het college. De focus ligt niet alleen op het verleden, maar ook op de toekomst. Hieronder de tekst die zij uitsprak. Daaronder de amendementen en moties van of mèt GroenLinks ingediend. Op donderdag 6 juli komt het College van B&W met een reactie.

  Lees verder