Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. 8 maart Internationale Vrouwendag - twee oproepen voor vrouwen in Iran en in Colombia

  In het kader van Internationale Vrouwendag vandaag 8 maart vraagt GroenLinks Vlaardingen uw aandacht voor twee acties van Amnesty International: één voor de rechten van Iraanse vrouwen, en één voor roept u op bescherming van Columbiaanse vrouwen. GroenLinks roept u op vandaag nog deze acties te ondersteunen door twee voorbeeldbrieven te downloaden en te versturen.

  Lees verder
 2. ChristenUnie een slecht rentmeester?

  Zo pareert Jack Tsang van GroenLinks Ruud van Harten (CU/SGP) na zijn kritiek op GroenLinks. Bovendien, zo stelt hij verder nog in zijn reactie, zijn de vragen die GroenLinks stelde aan het college over het Veerplein geheel volgens de controlerende rol die de Raadsleden hebben. Deze als "gezeur achteraf" betitelen doet hem dan ook de vraag opwerpen aan Ruud: "Wellicht heb jij de procedure niet gevolgd?"

  Lees verder
 3. Hoe integer zijn raadsleden?

  De raad oriënteert zich regelmatig op maatschappelijk vlak door allerlei organisaties en instellingen in Vlaardingen te bezoeken - al dan niet op uitnodiging. De Agendacommissie van de Raad bereidt bezoeken voor. Op 5 maart a.s. is de Raad uitgenodigd door de directie van de Stadsgehoorzaal om hen te informeren over hoe het eerste jaar van de Stadsgehoorzaal BV is verlopen en wat de toekomstplannen zijn. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om een, niet uitverkochte, voostelling te beleven in het theater. Op 18 februari hekelt SP-er Arnout Hoekstra in een brief aan de Agendacommissie (zie bijlage) dit bezoek in niet mis te verstane bewoordingen: dubieus bezoek en uitnodiging, corrupt, integriteit openbaar bestuur in het geding. Hij vraagt de Agendacommissie en de burgemeester, als voorzitter, of zij het bezoek willen ontraden, dit terwijl de gehele commissie unaniem akkoord is gegaan.

  Lees verder
 4. Kan gemeente een rol hebben bij behoud buurtsuper?

  Al eerder stuurde GroenLinks een reactie aan de heer Christen, eigenaar van de enige buurtsuper in de Oostwijk die zijn bezorgdheid over zijn voortbestaan had kenbaar gemaakt. Ook het CDA verdiepte zich in dit probleem en deelde de bezorgdheid. Dit resulteerde in een gezamenlijke brief van CDA en GroenLinks aan het college met twee suggesties die zouden kunnen leiden tot het behoud van deze buurtsuper.

  Lees verder
 5. Artikel 36 vragen GroenLinks over boombehoud bij herinrichting Veerplein

  Een vijftal vragen waarvan de laatste luidt: "Als bomen blijven staan wordt het winnende ontwerp er zeker nog beter op. Het kan nog, zeker omdat ook omdat veel Vlaardingers zoals de wethouder zei, deze reactie gegeven hebben. Het kan ook omdat het ontwerp nog uitgewerkt moet worden. Mooi plan, maar behoud de bestaande bomen. College, deelt u deze kijk op het overigens boeiende ontwerp?"

  Lees verder